Erfaring og ekspertise inden for virksomhedsrådgivning og kontrakter

Horten har mange års erfaring som juridisk, strategisk og kommerciel rådgiver for danske og udenlandske virksomheder. Vi hjælper med at løse både de overordnede og dagligdags udfordringer og problemstillinger, som virksomheder i alle brancher løbende står over for, og vi bistår med vores brede ekspertise inden for udarbejdelse, forhandling og fortolkning af alle typer kontrakter.

Erfaringen bygger på mange års virke som advokat og poster i dansk og internationalt erhvervsliv. Vores advokater har et stærkt internationalt netværk at trække på i sager, der rækker udover Danmarks grænser.

Vi er innovative i vores løsninger og er kendte for at udvikle nye værktøjer og nye måder at gøre tingene på. Alt sammen naturligvis baseret på højeste faglige standard.

Vi har arbejdet med kontrakter i utallige variationer og kender de juridiske muligheder og faldgruber, der kan være i forskellige former for samarbejder.

Vores klienter

Vores klientportefølje inden for generel erhvervsret, virksomhedsrådgivning og kontrakter er bred og varieret. Vi rådgiver mindre, mellemstore og store virksomheder inden for en lang række brancher og alle typer af virksomheder. Vi har erfaring som rådgiver for både danske og udenlandske virksomheder.

Vores ydelser inden for virksomhedsrådgivning og kontrakter

 • Bestyrelsesarbejde, herunder bestyrelsens ansvar
 • Produktionsaftaler
 • Distributionsaftaler
 • Eneforhandleraftaler
 • Franchiseaftaler
 • Agentaftaler
 • Andre typer kontrakter, herunder OPP-kontrakter, it-kontrakter og energikontrakter
 • Køb og salg af udstyr
 • Salgs- og leveringsbetingelser
 • Hensigtserklæringer
 • Hemmeligholdelsesaftaler
 • Rammeaftaler
 • Samarbejdsaftaler
 • Mediation, retssager og voldgiftssager
 • Bestyrelsesarbejde

  Horten har en lang række advokater med en betydelig erfaring med bestyrelsesarbejde i små, mellemstore og store virksomheder, danske såvel som udenlandsk ejede.

  Vores advokater sikrer, at bestyrelsens beslutninger og arbejde sker under overholdelse af den ofte komplicerede regulering, som den enkelte virksomhed er underlagt. Samtidig tilføjer vi en kommerciel og strategisk indsigt og en brancheindsigt, som er opnået gennem betydelig erfaring med klienter inden for tilsvarende eller relaterede brancher.

 • International handelsret

  Som følge af globaliseringen stiger antallet af kontrakter, der indgås mellem virksomheder i forskellige lande. Dette stiller særlige krav til virksomhederne og deres rådgivere; både når det gælder forhandling af kontrakter, hvor virksomhederne har forskellig forretningskultur, og når det gælder udarbejdelse af kontrakten.

  Horten har i en årrække været et af Danmarks mest internationalt arbejdende advokatfirmaer, og denne erfaring tilfører vores klienter en væsentlig værdi, når der skal forhandles aftaler i et internationalt miljø.

  Hortens advokater har mange års erfaring i at bistå danske og udenlandske virksomheder med at udarbejde eller tilpasse kontrakter og standardvilkår til brug uden for Danmark. Hvor det er nødvendigt, har vi desuden et stærkt internationalt netværk af specialiserede advokater, som vi samarbejder med, og som kan bistå vores klienter på udenlandske markeder i samarbejde med os. Dette sikrer, at vores klienter hele tiden er i trygge kompetente hænder, og at vores kendskab til sagen og vores klienters virksomhed og branche bringes videre til vores samarbejdspartnere og kommer vores klienter fuldt ud til gode.

 • Whistleblower-ordninger

  Horten har været med som juridisk rådgiver, fra de første danske whistleblowerordninger så dagens lys og har opbygget en solid erfaring med at udarbejde og implementere whistleblowerordninger i mange forskellige typer virksomheder – også i offentligt regi. Vi har specialistkompetencer inden for alle de juridiske områder, der er kernen i en whistleblowerordning, og vores erfaring sikrer, at ordningen implementeres problemfrit – og i overensstemmelse med Datatilsynets seneste anbefalinger. Vi har også erfaring som uafhængig "undersøger" i allerede etablerede whistleblowerordninger.

  Vores klienter er store og mellemstore virksomheder, danske såvel som udenlandsk ejede. Flere af dem er børsnoterede selskaber, der er omfattet af retningslinjerne for god Corporate Governance, men vi har også stor erfaring med at rådgive ikke-børsnoterede virksomheder om mulighederne for at indføre en whistleblowerordning. Vores klienter er også kommuner og offentlige virksomheder, der ser whistleblowerordninger som en del af fremtidens arbejdsplads.

  Vi hjælper med:

  • Behovsafdækning og afklaring af form og indhold, f.eks.
   • Skal ordningen have en intern eller ekstern undersøger?
   • Hvem skal der kunne rapporteres om?
   • Hvem skal kunne rapportere?
   • Hvem skal håndtere indkommende rapporteringer i virksomheden?

  • Udarbejdelse af en whistleblowerordning, der er tilpasset den enkelte virksomhed eller offentlige myndighed
  • Persondataretlige overvejelser
  • Anmeldelse til Datatilsynet
  • Implementering og interne processer
  • Håndtering af eventuelle rapporteringer
  • Hvervet som ekstern "undersøger" i whistleblowerordninger

  Kontakt:
  Søren Hornbæk Svendsen

 • Distributionsaftaler, franchise & agentaftaler

  Horten har stor erfaring med distributionsaftaler, franchiseaftaler og agentaftaler. Vi har arbejdet med kontrakter i utallige variationer og sikrer det bedst mulige aftalegrundlag for virksomhedens samarbejder.

  Vi rådgiver om de juridiske muligheder og faldgruber, der kan være i distributionsaftaler, franchiseaftaler og agentaftaler, og dermed hvilke forbehold og hvilket indhold, der er nødvendigt i de forskellige typer kontrakter. Det gælder naturligvis også internationalt. Via vores internationale erfaring og store internationale netværk kender vi de forhold og regler, der kan adskille sig væsentligt fra de danske, og vi hjælper med at optimere vores klienters position i tilfælde af en tvist med den danske eller udenlandske samarbejdspartner; hvilket lands regler skal lovligheden og fortolkningen af parternes samarbejdsaftale eksempelvis vurderes efter? Hvor kan parterne anlægge en eventuel retssag? Og kan en dom overhovedet fuldbyrdes mod den anden part? 

  Vores klienter er leverandører, agenturgivere, forhandlere, agenter, franchisegivere og franchisetagere i både dansk og internationalt regi.

Teamet for virksomhedsrådgivning og kontrakter

Søren Hornbæk Svendsen

Partner

Christian Tullberg

Partner (L)

Andreas Schønbeck

Partner

Christian Gregersen

Managing Partner

Emil Spurr Madsen

Partner (L)

Lars Gregersen

Partner

Mikkel Primdal Kæregaard

Partner, Forperson for bestyrelsen

Nicolai Thornemann

Partner

Søren Toft Bjerreskov

Partner

Ulrik Holsted-Sandgreen

Partner (H)

Claus Steen Hansen

Director, advokat

Line Kastorp Jakobsen

Senioradvokat

Marie Løvbjerg

Director, advokat

Mette Ramm-Larsen

Advokat (L)

Philip Hesselbjerg

Advokat

Poul Hvilsted

Advokat (H)

Ruth Caddock Hansen

Director, advokat

Sofie Lindholm

Advokat

Lasse Dreiøe Jansen

Advokatfuldmægtig

Marie Sylvest Fosbo

Advokatfuldmægtig

Afra Sayab

Stud.merc.(jur.)