For at udvikle, kommercialisere og kapitalisere din opstart er der en række juridiske faktorer og forhold vedrørende finansiering, compliance, medarbejdere, ejerstruktur og immaterielle rettigheder, du bør overveje.

At starte en ny virksomhed op handler først og fremmest om at finde den gode idé – det kan være en åbning i markedet, et uudnyttet potentiale af allerede etablerede virksomheder, teknologi, infrastrukturer eller et særligt behov. Det er disse ideer, løsninger og huller, som både iværksættervirksomheder og etablerede virksomheder bygger på.

Hvis du vil udvikle din idé til en opstartsvirksomhed er det afgørende, at du har det rette team og at teamet er ”på bølgelængde” i forhold til, hvad I vil, og hvor I skal hen. Du skal også overveje, hvordan du kan beskytte din opfindelse, dit produkt eller forretningshemmelighed og i øvrigt overveje, hvor finansieringen skal komme fra og på hvilke betingelser.

Mange af de juridiske problemstillinger, der kan opstå i forbindelse med driften og ledelsen af en virksomhed, kan imødegås på et tidligt stadie, hvis de tænkes ind fra starten. Det kan også på langt sigt være afgørende for din virksomhed at prioritere juridisk rådgivning.

Det er vores erfaring, at der er en række forhold, som alle virksomheder, og især iværksættervirksomheder, bør fokusere på fra starten.

Ejeraftale

I takt med virksomhedens udvikling kan der også ske en udvikling hos stifterne eller samarbejdspartnerne. Nogle forlader måske virksomheden, og andre kommer måske først ind på et senere tidspunkt. Det er derfor vigtigt at afstemme sine forventninger i forhold til arbejdsmængde, prioritering og roller, og det er væsentligt, at der på et tidligt tidspunkt kommer en ejeraftale på plads, der regulerer forholdet mellem medejerne i virksomheden.

Immaterielle rettigheder

Immaterielle rettigheder som f.eks. patenter, varemærker, ophavsrettigheder og design er aktiver i virksomheden, der er meget værdifulde, men som er svære at tage og føle på. Det er afgørende at beskytte og håndhæve sine immaterielle rettigheder, da de ellers kan bortfalde, og noget man troede, man havde eneret til, er pludselig allemandseje. Hvis virksomheden bygger på en banebrydende opfindelse er det væsentligt, at det undersøges om opfindelsen kan patentbeskyttes, ligesom den rette varemærkestrategi kan sikre virksomhedens brand i fremtiden.

Finansiering

Selve finansieringen er en stor udfordring for mange opstartsvirksomheder. Investeringer kommer ofte fra offentlige innovationscentre, venturefonde og deltagelse i acceleratorprogrammer, der kan være én blandt mange finansieringsmuligheder. I forbindelse med finansiering er det væsentligt at gøre sig klart, under hvilke vilkår man tager imod finansiering.

Medarbejdere

Medarbejderteamet er en af de vigtigste forudsætninger for, at en opstartsvirksomhed kan blive en succes, og er afgørende for eksterne investorers tilbøjelighed til at ville investere i en opstartsvirksomhed. Det er derfor vigtigt at sikre, at de relevante aftaler mellem virksomheden og dens medarbejdere er på plads. Disse kan tage mange former - en virksomhed kan beslutte at ansætte en freelancer, kun at ansætte på tidsbegrænsede kontrakter eller at anvende aktiebaseret aflønning.

Kunder

I mange virksomheder genereres 80 % af omsætningen af 20 % af kunderne. I opstartsvirksomheder kan fordelingen være endnu mere udtalt, og det understreger vigtigheden af, at kontrakter og vilkår er på plads. Det er også vigtigt, at man sørger for at markedsføre sig på lovlig vis.

Teamet inden for start-ups

Mikkel Primdal Kæregaard

Partner, Forperson for bestyrelsen

Jonas Eigil Nielsen

Partner

Emil Spurr Madsen

Partner (L)

Peter Helbo Langsted

Partner

Claus Steen Hansen

Director, advokat

Ruth Caddock Hansen

Director, advokat