Tanken om at optimere produktion og forretningsmodeller, så ressourcerne udnyttes bedst muligt og giver det optimale afkast, er ikke ny. “Cirkulær økonomi” bliver i stigende grad anvendt som samlebetegnelse for disse tanker. Kommissionen er for nylig udkommet med en pakke om cirkulær økonomi, der både indeholder en handlingsplan og ændring af affaldsdirektivet. Hvad dækker alt dette over, og hvilken betydning har det for kommuner og forsyninger i Danmark?

kontakt

Rikke Søgaard Berth

Partner

Line Markert

Partner (L), Forperson for bestyrelsen