Er forsyningsselskaberne bundet af kommunernes vandforsynings- og spildevandsplaner? Det spørgsmål har længe været genstand for diskussion. I kølvandet på vandsektorforliget er vedtaget nye regler, der svarer på spørgsmålet.

kontakt

Line Markert

Partner (L)

Henriette Soja

Partner (H)