Brug af frivillige er populært hos kommunerne, og omfanget af den frivillige indsats er stigende. Det er især inden for kommunernes sociale og kulturelle områder, eksempelvis i forbindelse med ældre og i idrætsforeninger. Det rejser en række opmærksomhedspunkter – også af juridisk karakter – som det er vigtigt, at kommunerne har fokus på.

kontakt

Rikke Søgaard Berth

Partner

Line Markert

Partner (L), Forperson for bestyrelsen

Christina Steen

Partner (H)

Øvrig forfatter: Malene Graff