Erfaring og ekspertise i forsikrings- og erstatningsret

Horten rådgiver inden for alle grene af erstatnings- og forsikringsretten, både i forbindelse med indtegning, claims og regulatoriske spørgsmål. Endvidere rådgiver vi virksomheder om risk management og forsikringsforhold, ligesom vi bistår i ansvarssager og skadessager.

Samtidig har vi stor erfaring med de vilkår, rammer og regulativer, som forsikringssektorens aktører arbejder inden for. Vi har endvidere stor erfaring med at føre retssager og voldgiftssager på det erstatnings- og forsikringsretlige område

Vores klienter

Vores klienter er danske og udenlandske forsikringsselskaber, forsikringsmæglere og pensionsselskaber. Vi rådgiver også virksomheder inden for mange forskellige brancher om ansvars- og forsikringsmæssige forhold, herunder om mulighederne for kontraktuel og forsikringsmæssig afdækning af risici. Endelig rådgiver vi enkeltpersoner (revisorer, advokater, bestyrelsesmedlemmer mv.), typisk i sager om professionelt ansvar.

Professionel rådgivning i forsikrings- og erstatningsret

 • Erhvervsansvar og produktansvar
 • Revisoransvar
 • Advokatansvar
 • Direktionsansvar og bestyrelsesansvar
 • Personskade
 • Sø og transport
 • Regressager
 • Tingskade og bygningsskade
 • Entrepriseansvar
 • Professionsansvar
 • Rådgiveransvar (ingeniører, arkitekter mv.)
 • Ansvar i forbindelse med finansiel rådgivning
 • Offentlige myndigheders erstatningsansvar
 • Overdragelse af forsikringsporteføljer
 • Udarbejdelse af forsikringsvilkår og særlige wordings
 • Reassurance (genforsikring)
 • Forsikringsmæglervirksomhed
 • Regulatoriske forhold
 • W&I forsikringer

Forsikrings- og erstatningsretsteamet

Christina Steen

Partner

Finn Schwarz

Managing Partner

Jakob Tingskov

Partner

Lars Gregersen

Partner

Poul Hvilsted

Partner

Kasper Kabel Revsbech

Advokat

Maria Schmiegelow

Advokat

Mette Ramm-Larsen

Advokat

Ulla Juhl Singh

Advokat

Anne Glochau Petersen

Advokatfuldmægtig

Camilla Lynge

Advokatfuldmægtig

Iben Linn Jørgensen

Advokatfuldmægtig

Ida Sanggaard Larsen

Advokatfuldmægtig

Ninna Thalund

Advokatfuldmægtig

Horten has very good experience within the insurance sector and provides very good and practical advice.

Legal 500, 2021