Erfaring og ekspertise i forsikrings- og erstatningsret

Horten rådgiver inden for alle grene af erstatnings- og forsikringsretten, både i forbindelse med indtegning, claims og regulatoriske spørgsmål. Endvidere rådgiver vi virksomheder om risk management og forsikringsforhold, ligesom vi bistår i ansvarssager og skadessager.

Samtidig har vi stor erfaring med de vilkår, rammer og regulativer, som forsikringssektorens aktører arbejder inden for. Vi har endvidere stor erfaring med at føre retssager og voldgiftssager på det erstatnings- og forsikringsretlige område

Vores klienter

Vores klienter er danske og udenlandske forsikringsselskaber, forsikringsmæglere og pensionsselskaber. Vi rådgiver også virksomheder inden for mange forskellige brancher om ansvars- og forsikringsmæssige forhold, herunder om mulighederne for kontraktuel og forsikringsmæssig afdækning af risici. Endelig rådgiver vi enkeltpersoner (revisorer, advokater, bestyrelsesmedlemmer mv.), typisk i sager om professionelt ansvar.

Professionel rådgivning i forsikrings- og erstatningsret

 • Erhvervsansvar og produktansvar
 • Revisoransvar
 • Advokatansvar
 • Direktionsansvar og bestyrelsesansvar
 • Personskade
 • Sø og transport
 • Regressager
 • Tingskade og bygningsskade
 • Entrepriseansvar
 • Professionsansvar
 • Rådgiveransvar (ingeniører, arkitekter mv.)
 • Ansvar i forbindelse med finansiel rådgivning
 • Offentlige myndigheders erstatningsansvar
 • Overdragelse af forsikringsporteføljer
 • Udarbejdelse af forsikringsvilkår og særlige wordings
 • Reassurance (genforsikring)
 • Forsikringsmæglervirksomhed
 • Regulatoriske forhold
 • W&I forsikringer

Forsikrings- og erstatningsretsteamet

Christina Steen

Partner (H)

Jakob Tingskov

Partner (H)

Lars Gregersen

Partner

Louise Rude Olesen

Advokat

Mette Ramm-Larsen

Advokat (L)

Ninna Thalund

Advokat (L)

Poul Hvilsted

Advokat (H)

Stine Pedersen

Advokat

Frederikke Kjeldskov Simonsen

Advokatfuldmægtig

Ida Bech Sanggaard

Advokatfuldmægtig

Johannes Reinhold Paludan-Müller

Advokatfuldmægtig

The team is high qualified within insurance. They always provide concrete and useful advice at a very high level.

Legal 500, 2022

The main qualities of the team are availability, reactivity, very good communication. Advice, risk analysis and follow-up of the case given were of an excellent quality.

Legal 500, 2022

Horten has very good experience within the insurance sector and provides very good and practical advice.

Legal 500, 2021