Bliv klædt på til at forstå og håndtere håndværket at føre en retssag. Over to dage får du indblik i alt fra de strategiske overvejelser til sagens afslutning. Du har mulighed for at deltage på Teams.

Er du ansat i en offentlig myndighed – og har du brug for at forstå og håndtere processen, når myndigheden er part i en retssag? Formålet med kurset er at forstå, hvordan en retssag føres. Du bliver klædt på til at deltage konstruktivt i alle sagens faser – fra de strategiske overvejelser om, hvorvidt sagens skal føres, til sagens afslutning ved dom og overvejelse om eventuel anke.

Kurset er derfor relevant for dig, både hvis du selv skal møde som rettergangsfuldmægtig, og hvis du skal samarbejde med myndighedens advokat om, at sagen bliver oplyst og tilrettelagt med henblik på det bedst mulige resultat.

Du får en gennemgang af:

Sagens opstart

• Afdækning af fakta (hvad er der sket i sagen) – har vi tilstrækkeligt grundlag til at vurdere, om sagens skal føres og hvordan?
• Risikovurdering – hvad ønsker myndigheden at opnå, og er det realistisk?
• Ressourcer og økonomi
• Frister – forældelses- og søgsmålsfrister
• Opsættende virkning

Skriftvekslingen

• Formulering af påstande og indsigelser til modpartens påstande, herunder spørgsmål om retlig interesse og rette sagsøgte
• Forberedelse og udarbejdelse af processkrifter
• Overvejelser ved domstolsprøvelse af forvaltningsafgørelser
• Sagsfremstilling og bevisbyrde - forhandlingsmaksimen sammenholdt med officialmaksimen
• Beslutning om bevisførelse – dokumenter, vidner, eventuelle sagkyndige udtalelser
• Udskillelse af spørgsmål til forudgående afgørelse

Hovedforhandlingen

• Retlige rammer for hovedforhandlingen
• Afhøring af partsrepræsentanter og vidner

Sagens afslutning

• Retsmægling
• De retlige rammer for offentlige myndigheders forligsindgåelse, herunder kommunalfuldmagtsregler
• Dommens indhold – har vi fået (delvis) medhold? Resultat, præmisser, sagsomkostninger
• Anke – overvejelser og frister

Målgruppe

Kurset henvender sig til ansatte i offentlige myndigheder, der deltager i processen omkring civile retssager, samt ansatte der selv skal møde i retten som rettergangsfuldmægtige.

Kommende datoer

Del 1: 10. september 2024 fra kl. 9:00 til 13:00
Del 2: 8. oktober 2024 fra kl. 9:00 til 13:00

Kurset er tilrettelagt over to halve dage, så der er god mulighed for refleksion og opsamling. Begge dage vil blive afsluttet med en let frokost og mulighed for netværk.

Praktisk information

Har du ikke mulighed for at deltage fysisk, er det ligeledes muligt at deltage via Teams.

Forplejning

Der serveres let frokost, kaffe/the, kage, frugt og snacks.

Video og billeder

Vi gør opmærksom på, at der kan blive taget situationsbilleder og optaget video under arrangementet, som kan blive brugt i markedsføringsøjemed.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på event@horten.dk.

Oplægsholdere

Anne Sophie Kierkegaard Vilsbøll

Partner (H)

Marie Bockhahn

Specialistadvokat (H)

Bo Juul Jensen

Advokat (L)

Signe Rydahl Werming

Specialistadvokat (L)