Bo Juul Jensen rådgiver om kommunalfuldmagtsregler, kommunalretlige forhold i øvrigt og forvaltningsret, herunder særligt socialret, aktindsigt og sagsbehandlingsreglerne i øvrigt.

Herudover har Bo 10 års erfaring fra tidligere ansættelser i staten og i Københavns Kommune og bruger hos Horten denne erfaring som oplægsholder, hvor han løbende underviser Hortens klienter i bl.a. socialretlige emner (børn og unge), chikane af offentligt ansatte samt sagsbehandlingsreglerne.

På beredskabsområdet har Bo bistået en række af de kommunale § 60-fællesskaber, bl.a. med kommuners udtræden, ligesom han løbende rådgiver om spørgsmål relateret til beredskabslovgivningen.

Bo har under sin ansættelse hos Horten siden 2019 desuden beskæftiget sig med retssager på det sociale område og erstatningskrav mod kommunerne, herunder særligt førtidspensionssager (langsommelig sagsbehandling), retssager om godtgørelse som følge af kommuners sagsbehandling samt retssager om mellemkommunal refusion.

Endelig beskæftiger Bo sig også med de særlige forhold, der relaterer sig til friplejeboliger, køb og salg af kommuners og regioners faste ejendom samt folkeoplysningsloven.

Udgivelser