Europa-Kommissionen lukker sin ESPD-tjeneste i april 2019. Pligten til at gennemføre udbud elektronisk betyder, at ordregivere skal gøre det muligt for virksomheder at udfylde ESPD'et elektronisk. På udbuddet.dk er det muligt at gennemføre alle udbudsprocesser elektronisk.

Kommissionens ESPD-tjeneste har været en integreret del af mange ordregiveres (og virksomheders) udbudsprocesser, og har i mange tilfælde fungeret som platformen for oprettelse, udfyldning og gennemgang af ESPD'er.

Krav om anvendelse af elektronisk ESPD

Ved EU-udbud er ordregivere forpligtet til at anvende det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD). Frem til 1. januar 2018 kunne ordregivere frit vælge mellem at anvende ESPD i en elektronisk udgave eller papirform. Den 1. juli 2018 blev ordregivere forpligtet til at gennemføre EU-udbud elektronisk, og papirversionen kunne ikke længere anvendes. Der har dog hidtil ikke været krav om, at ESPD'et skulle indgå som en integreret del af de elektroniske udbudssystemer, og mange ordregivere har da også valgt at anvende XML-løsningen, som indebærer, at virksomhederne kan udfylde ESPD'et på Kommissionens hjemmeside og derefter uploade på den valgte udbudsportal. Men fra april 2019 kan XML-løsningen ikke længere anvendes.

Integration af ESPD'et i elektroniske udbudssystemer

Når Kommissionens ESPD-tjeneste lukker ned, vil ordregiver være nødsaget til at anvende løsninger, som sikrer en elektronisk anvendelse af ESPD'et i overensstemmelse med bekendtgørelse om anvendelsen af elektronisk kommunikation i udbud mv. (bekendtgørelse nr. 1572 af 30. november 2016).

Det er heldigvis muligt at integrere Kommissionens ESPD-model i de elektroniske udbudssystemer. Denne integration gør det muligt for ordregiver at oprette ESPD'et direkte i udbudssystemet, hvorefter tilbudsgivere/ansøgere kan udfylde og indsende ESPD uden at anvende Kommissionens ESPD-tjeneste.

Som ordregiver skal man være opmærksom på, om det udbudssystem, man anvender, har integreret ESPD'et i overensstemmelse med reglerne – i hvert fald efter april 2019, hvor det ikke længere er muligt at anvende Kommissionens værktøjer.

Udbuddet.dk – en integreret løsning

Horten har i samarbejde med [inno:vasion] udviklet udbudsplatformen www.udbuddet.dk, hvor det er muligt at anvende det integrerede ESPD.

Alle ordregivere med licens til www.udbuddet.dk får med licensen adgang til teknisk support, samt juridisk support fra Hortens specialiserede udbudsafdeling.

Prisen for en licens til udbuddet.dk er 1.500 kr. ekskl. moms om måneden pr. bruger, men kontakt os gerne, hvis vi skal skræddersy et tilbud.

Kontakt

Andreas Christensen

Partner (H)