Advokat Jakob Tingskov er tiltrådt som partner. Det sker som et led i Hortens strategiske målsætning om fortsat vækst og styrkelse af specialerne inden for tvistløsning og retssagsbehandling. 

Jakob Tingskov har stor erfaring med at løse komplekse tvister og behandle grænseoverskridende retssager. Han rådgiver en bred vifte af danske og udenlandske klienter om løsning af tvister i Danmark og internationalt. 

Jakob Tingskov repræsenterer ofte banker og større virksomheder i forbindelse med kommercielle og tingsretlige tvister. Herudover rådgiver han om erstatningsret, ligesom han har en betydelig erfaring med insolvensret og derfor ofte bistår klienter i tvister med konkursboer. 

Jakob Tingskov er en erfaren procedør og møder jævnligt i retten. Han har møderet for Højesteret.
Jakob Tingskov har været advokat i Horten siden 2012. Han er uddannet jurist fra Københavns Universitet og har en HD i regnskab og økonomistyring fra CBS.

Kontakt

Jakob Tingskov

Partner (H)