Erfaring og ekspertise i kommercielle tvister og voldgift

Horten er blandt landets førende rådgivere inden for dansk og international konfliktløsning. Vi har betydelig erfaring med håndtering af kommercielle tvister, herunder voldgift, forligsforhandlinger, bevissikring, førelse af voldgiftssager og mediation mm. Vi har flere højtspecialiserede advokater, der primært beskæftiger sig med løsning af alle former for kommercielle tvister, førelse af voldgiftssager i Danmark og udlandet, international fuldbyrdelse og erhvervsstrafferet.

Vores ekspertise inden for kommercielle tvister og voldgift bygger på mange års erfaring som rådgiver for en lang række virksomheder verden over om forskellige kommercielle tvister, ligesom vi gennem årene har ført et stort antal voldgiftssager i Danmark såvel som i internationalt regi. Flere af vores advokater har endvidere erfaring som voldgiftsdommere ved danske og internationale voldgiftsinstitutter.

Vi bistår med en målrettet og altid forretningsorienteret konfliktløsning og foretager en realistisk vurdering af sagens muligheder og risici – herunder også om konflikten kan løses via forhandling. I vores vurdering indgår ikke blot de juridiske aspekter, men tillige forretningsmæssige, tidsmæssige og økonomiske overvejelser.

Vores klienter

Vi har mange års erfaring som rådgivere for danske og udenlandske virksomheder samt aktører i den offentlige sektor, og vi har dybdegående kendskab til en lang række brancher. Særligt har vi stor erfaring med kommercielle tvister og voldgift inden for bygge- og anlæg og energisektoren.

Professionel rådgivning i kommercielle tvister og voldgift

 • Voldgift

  Horten sikrer en højt specialiseret rådgivning i forbindelse med voldgiftssager. Vores ekspertise på området bygger på mange års erfaring med at føre sager ved voldgiftsnævn og voldgiftsinstitutter. Flere af vores advokater har desuden stor erfaring som voldgiftsdommere.

  Særligt har vi erfaring med at føre voldgiftssager for virksomheder i bygge- og anlægssektoren og energisektoren.

  Vores rådgivning starter allerede, inden konflikten opstår. Vi hjælper med at udforme voldgifts- og lovvalgsklausuler og foretager relevante risikovurderinger. Vi rådgiver om alle elementer i en voldgiftssag og er specialister i tilrettelæggelse af voldgiftsprocesser, således at vores klienters økonomiske og tidsmæssige behov tilgodeses bedst muligt.

  Særligt er vi specialiseret inden for:

  • Voldgiftsrettens etablering og kompetence
  • Tilrettelæggelse af voldgiftsproces
  • Bevissikring og bevisudarbejdelse
  • Dokumenthåndtering og it-dokumentstyring
  • Fuldbyrdelse af internationale voldgiftsafgørelser
 • International voldgift

  Hortens CDA-team (Commercial Disputes and Arbitration) har unik faglig indsigt i og stor praktisk erfaring inden for international voldgift. Vores advokater har stor viden om og forståelse for de regler, principper og konventioner, der generelt gælder for international voldgift, samt et omfattende kendskab til nationale voldgiftsregler og den lovgivning, der knytter sig hertil, i en lang række lande verden over. Kombinationen af indsigt, faglig ekspertise og erfaring er helt nødvendig for at kunne yde en effektiv og professionel rådgivning om international voldgift og er afgørende for virksomhedernes muligheder for en succesfuld gennemførelse af internationale voldgiftssager.

  Vi rådgiver om alle faser af internationale voldgiftssager, herunder:

  • Valg af voldgiftsklausul
  • Anlæggelse af voldgiftssag
  • Valg af voldgiftsdommere til gennemførelse af voldgiftssager i et tæt samarbejde med førsteklasses advokater fra andre lande, hvor dette er påkrævet eller hensigtsmæssigt
  • Anfægtelse af voldgiftskendelser i Danmark og udlandet.

  Vi bistår alle typer virksomheder med vores erfaring og ekspertise inden for international voldgift. Særligt har vi stor erfaring som rådgiver for danske og udenlandske virksomheder, der opererer inden for:

 • International fuldbyrdelse

  Horten har unik indsigt i og stor erfaring med at bistå virksomheder i relation til international fuldbyrdelse. Vores advokater med speciale i international fuldbyrdelse har dybdegående kendskab til og erfaring med at håndtere den række af internationale konventioner om staternes gensidige anerkendelse af internationale voldgiftsafgørelser og betingelserne herfor, som primært regulerer retsområdet.

  At få medhold i en international retssag eller voldgiftssag er nemlig ofte kun første skridt på vejen mod succes, idet den tabende part ikke sjældent undlader at efterleve og opfylde afgørelsen. Det kan skyldes manglende betalingsvilje eller at voldgiftssagen ikke er gennemført i overensstemmelse med gældende regler og principper. 

  Vi rådgiver om alle faser af fuldbyrdelse af voldgiftskendelser i Danmark og i udlandet. Vi agerer både på vegne af rekvirent og rekvisitus, herunder i et tæt samarbejde med højtspecialiserede advokater fra andre lande, hvor det er påkrævet eller hensigtsmæssigt.

 • Konfliktløsning og mediation

  Horten har nogle af landets mest erfarne advokater inden for konfliktløsning via mediation. Flere af vores advokater var blandt de første til at introducere mediation som konfliktløsningsmodel i Danmark og har dermed også været med til at præge udviklingen på området.

  Ikke alle konflikter kan løses via mediation, men en konstruktiv dialog med modparten er ofte værd at forsøge. Når en konfliktsituation opstår eller truer med at opstå, undersøger og vurderer vi på baggrund af vores mangeårige erfaring mulighederne for at løse konflikten via mediation og rådgiver vores klienter om forskellige scenarier og mulige konsekvenser set ud fra en juridisk og forretningsmæssig synsvinkel. Vi hjælper med valg af mediator og står ved vores klienters side før, under og efter mediationsforløbet.

  Horten har også praktisk erfaring som mediator og flere af vores advokater er uddannet mediatorer og optræder ofte som mediatorer i forskellige typer af konflikter. Det giver bred indsigt i mediationens verden og danner et værdifuldt grundlag, når vi rådgiver vores klienter om valg af mediation som konflikt-løsningsmodel og det efterfølgende forløb.

Teamet for kommercielle tvister og voldgift

Birgitte Frølund

Partner (H)

Asger Heine Jensen

Partner (H)

Christina Steen

Partner (H)

Jakob Krag Nielsen

Partner

Jakob Tingskov

Partner (H)

Ulrik Holsted-Sandgreen

Partner (H)

Mette Hede

Advokat

Ninna Thalund

Advokat (L)

Poul Hvilsted

Advokat (H)

Anna Færch Hansen

Advokatfuldmægtig

Caroline Bang

Advokatfuldmægtig

Frederikke Kjeldskov Simonsen

Advokatfuldmægtig

Ida Bech Sanggaard

Advokatfuldmægtig

Johanne Fisker

Advokatfuldmægtig

Johannes Reinhold Paludan-Müller

Advokatfuldmægtig

Signe Augusta Krebs

Advokatfuldmægtig

Our case was handled very well, with excellent reporting and expertise.

Legal 500, 2024

Horten are our “go to” law firm in Denmark for corporate, regulatory and dispute resolution regarding insurance issues and advice. The service is very good and competent. The people there are very knowledgeable and easy to deal with.’

Legal 500, 2024

Horten has extensive sector knowledge and expertise to comprehensively handle complex cases.

Chambers Global, 2024

The lawyers are responsive and proactive.

Chambers Global, 2024

Horten demonstrates deep understanding of the relevant issues in the claim and advises consistently in a commercial manner.

Chambers Global, 2024

The law firm provides quick response times in complex cases.

Chambers Global, 2024

They are a strong team with all the qualities required to manage complex matters.

Chambers, 2023

The advice received from Horten was based on legal aspects but took all commercial aspects into consideration.

Chambers, 2023

A very professional and highly qualified team.

Legal 500, 2022

Very effective and responsive.

Chambers, 2021

Always very solution-oriented.

Chambers, 2021