Når forsyningsselskaber foretager IT-indkøb, er det ofte afgørende for udbudspligten, om indkøbet skal foretages efter udbudsloven eller forsyningsvirksomhedsdirektivet. Er indkøb af varer- og tjenesteydelser eksempelvis omfattet af udbudsloven, er grænsen for, hvornår processen skal gennemføres som et EU-udbud, ca. 1,5 mio. kr., mens den tilsvarende grænse efter forsyningsvirksomhedsdirektivet er over 3,1 mio. kr. Vi giver her et overblik over de udbudsretlige rammer for en it-anskaffelse.

kontakt

Andreas Christensen

Partner (H)

Øvrig forfatter: David Salomonsen