Som led i den energispareaftale, der blev indgået mellem energi-, forsynings- og klimaministeren og net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie i 2016, lukker Energispareordningen den 31. december 2020. Forsyningstilsynet fører tilsyn med virksomhedernes overholdelse af reglerne om energispareomkostninger, og har nu tilrettelagt tilsynet i forbindelse med ordningens lukning.

Energispareaftalen blev indgået i december 2016 og fastlægger fordelingen af energisparemål mellem aftaleparterne, principperne for fordeling af energisparemålene for de enkelte net- og distributionsselskaber fra 2016-2020 og de konkrete retningslinjer for indsatsen fra den 1. januar 2017 - 31. december 2020. På sidstnævnte dato skal de forpligtede virksomheder have opfyldt målet for realisering af energibesparelser.

Forsyningstilsynets tilsynsopgaver

Forsyningstilsynet fører i dag tilsyn med, om net- og distributionsvirksomhederne overholder reglerne om energispareomkostninger, der findes i forsyningslovene og i energisparebekendtgørelsen.

Deres opgaver består konkret i at:

  • foretage omkostningstilsyn
  • fastsætte indtægtsrammen for virksomhederne
  • fastsætte og kontrollere energisparedifferencer
  • kontrollere virksomhedernes aftalers markedsmæssighed

Hvert år udarbejder Forsyningstilsynet desuden en omkostningsstatistik.

Forsyningstilsynets tilsyn ved lukning af ordningen

Det er nu tilrettelagt, hvordan tilsynet vil være i forbindelse med lukningen af energispareordningen den 31. december 2020.

Forsyningstilsynet vil fortsat føre et omkostningstilsyn hvor de kontrollerer, om virksomhederne overholder reglerne om indberetning, opgørelse og dokumentation for omkostninger til realisering af energibesparelser. I 2021 tager Tilsynet på kontrolbesøg hos virksomhederne, og ved uregelmæssigheder træffes der afgørelse i 2022.

Derudover vil Forsyningstilsynet fortsat træffe afgørelser om opgørelse af elnetvirksomhedernes energisparedifferencer. Elnetvirksomhederne skal hvert år fremsende en redegørelse til Forsyningstilsynet for deres afvikling af energisparedifferencer i det foregående reguleringsår. Tilsynet forventer at træffe afgørelse om energisparedifferencer for reguleringsåret 2020 i 2021.

Forsyningstilsynet vil desuden fortsat kontrollere om dokumentation for en aftales markedsmæssighed er i orden. En række virksomheder vil blive udtages til stikprøvekontrol i august 2021. Virksomhederne vil få en frist på 8 uger til at fremsende dokumentationen, og Forsyningstilsynet forventer at træffe afgørelser i stikprøvesagerne i 2022.

kontakt

Line Markert

Partner (L)

Eigil Worm

Senioradvokat (L)

René Frisdahl Jensen

Partner (L)