EUDP uddeler igen støtte til energiteknologiske projekter. Ansøgningsrunden har deadline 6. september 2019 kl. 15.00, hvor der forventes at kunne udbydes mere end 250 mio. kr.

Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) har til formål at understøtte de energipolitiske målsætninger om bl.a. forsyningssikkerhed, hensyn til det globale klima og et renere miljø samt omkostningseffektivitet og støtter i den forbindelse projekter inden for områder som:

 • Lagring af vedvarende energi
 • Bølgekraft
 • Digitalisering i energisektoren
 • Biomasse
 • Grøn omstilling i transportsektoren
 • Energieffektivisering
 • Sol og vind
 • Systemintegration


EUDP har tidligere på året ydet støtte til følgende projekter:

 • Lithium Balance's projekt 'Uvildig test af batterier til elbiler', der udvikler testudstyr, hvor uafhængige værksteder hurtigt og effektivt kan teste kvaliteten af batterier i elbiler. Projektet bidrager til at skabe et mere velfungerende marked for salg af brugte elbiler, der kan bidrage til at fortrænge fossil brændsel i transportsektoren.
 • Teknologisk Instituts projekt 'Væksthusindustri 4.0', der udvikler tre digitale løsninger: En der håndterer energi og klima i væksthuset, en anden der håndterer væksthusets produktionsflow og en tredje der håndterer væksthusets energiforsyning. Herved sikres optimering af både økonomi, planteproduktion og energiforbrug.
 • Haldor Topsøe projekt 'Bæredygtig metanol fra biogas', hvormed de vil demonstrere en bæredygtig produktion af metanol direkte fra biogas via en ny innovativ teknologi kaldet ”eSMR-MeOH”. Teknologien kan erstatte anvendelsen af naturgas med elektricitet i den meget energikrævende proces ved metanolfremstilling kaldet ”steam reforming process”. Visionen bag projektet er, at teknologien skal kunne bidrage til at balancere elnettet, idet metanol kan produceres i perioder, hvor vedvarende energi er tilgængelig.


Står du over for at skulle gennemføre energiteknologisk projekt, og har du spørgsmål til ovenstående eller ønsker hjælp til din ansøgning, er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt

Andreas Christensen

Partner (H)

Søren Hornbæk Svendsen

Partner

René Frisdahl Jensen

Partner (L)