Line Lundorff Brokholm er specialist i insolvensret og erhvervsret med særlig ekspertise i at varetage kreditorinteresser og føre omstødelsessager.

Line har betydelig erfaring med at behandle konkursboer og gennemføre rekonstruktioner samt med refinansiering og omstrukturering af insolvente virksomheder.
Hun har forestået overdragelser af adskillige nødlidende virksomheder og har stor viden om håndtering af medarbejderforhold i konkurser.  

Line er ofte udpeget som kurator i konkursboer og er desuden medlem af Gældsstyrelsens Advokatpanel.