Line Lundorff Brokholm rådgiver om generel erhvervs- og selskabsret og om insolvens og konkurs. Hun arbejder med behandling af konkursboer, herunder førelse af retssager vedrørende konkursretlige problemstillinger samt retssager i øvrigt.