Et af de få tilbageværende kreaturslagterier i Danmark, Mogens Nielsen Kreaturslagteri A/S i Herlufmagle, blev erklæret konkurs den 31. juli 2023, i hvilken forbindelse Advokat (H) Nicolai Dyhr blev udpeget som kurator. 

Kurator suspenderede de ca. 40 ansatte i op til 14 dage, og igangsatte i tæt samarbejde med de største kreditorer og panthaver en struktureret salgsproces over virksomheden. I denne forbindelse blev der indhentet en uafhængig registrering og vurdering af virksomhedens aktiver, ligesom der med kort varsel blev rekvireret alle fornødne informationer til relevante køberemner.

Kurator kontaktede og forhandlede herefter med en række seriøse, betalingsdygtige køberemner med det formål at redde virksomheden og så mange arbejdspladser som muligt, samt at opnå den bedst mulige pris for aktiverne efter omstændighederne til boet og kreditorerne.

Mandag den 14. august 2023 blev der efter indgående forhandlinger og aftale med panthaver indgået endelig overdragelsesaftale med et nyt køberselskab der erhvervede såvel driftsejendommen som virksomhedens aktiver og aktiviteter, og samtidig overtog en betydelig del af de ansatte.

Køber er koncernforbundet med J.N. Meat A/S, der drives af stifter og adm. direktør John Nielsen.

Salgsprocessen blev varetaget af Advokat Line Lundorff Brokholm sammen med Advokat (H) Nicolai Dyhr.


Kontakt

Nicolai Dyhr

Partner (H)

Line Lundorff Brokholm

Partner