Horten udfordrer det danske advokatmarked for konkursboer på kvalitet, tempo og pris med avanceret databehandling.

Behandling af konkursboer indebærer ofte gennemgang af store mængder data, hvorfor en del af advokattimerne bruges på manuel databehandling. Og de manuelle processer øger risikoen for, at detaljer omkring transaktioner og potentielt omstødelige dispositioner overses, da advokaten ”kun” er et menneske. Det vil Horten til livs og præsenterer derfor et nyt samarbejde med iPractitioner for at udfordre det danske advokatmarked for konkursboer på kvalitet, tempo og pris ved at anvende iPractitioner's værktøjer i insolvenssager.

iPractitioner leverer markedets mest avancerede løsning til behandling af store datamængder i bl.a. insolvenssager og har skræddersyet funktionalitet til behandling og samkøring af en insolvent virksomheds bogføring, bank og emails. Løsningen kan også bruges i de stadigt oftere forekommende advokatundersøgelser, hvor navnlig muligheden for at behandle adskillige mailkonti samtidigt vil kunne strømline processen betydeligt.

Har danske advokater været dygtige nok til at udnytte teknologi?

Nicolai Thornemann, partner i Hortens afdeling for Rekonstruktion og insolvens, er ansvarlig for implementeringen af den nye løsning.

"Det er min erfaring, at danske advokater ikke i tilstrækkelig grad udnytter potentialet i teknologi. Vi er dygtige på juraen, men sagsbehandlingen kan suppleres og effektiviseres yderligere, og vi er ikke blevet udfordret på vores tilgang og priser. Det kan eksempelvis være en udfordring at skulle bruge den almindelige Office-pakke som det primære analyseværktøj, da det aldrig har været tiltænkt at skulle bruges på den måde. Den udfordring tager vi nu op, og vi kan se, at vi kan levere markant bedre analyser af konkursboerne med tidsmæssige besparelser på 20-50% i analysearbejdet ved systematisk at tage iPractitioner's værktøjer i brug. Samtidigt forkorter vi dataanalyse-perioden fra typisk flere måneder til få uger. Jeg forventer, at kreditorerne i fremtiden vil tage dette spørgsmål op med advokathusene og stille krav til os. Det vil være helt rimelige forventninger at have til os", udtaler Nicolai Thornemann.

Vision og design bag iPractitioner’s løsning er simpel, forklarer Dennis Højslet, CEO i iPractitioner:

"Hvis du har siddet med et regneark med tusinder eller millioner af datapunkter, så ved du, at det er nærmest umuligt at spotte generelle trends eller specifikke atypiske datapunkter, fordi der ganske enkelt er for mange detaljer til, at vi kan opnå et overblik. Når vi derimod ser de samme data præsenteret i en graf, springer både de generelle trends og de specifikke atypiske datapunkter i øjnene, idet vi analyserer dataene i deres kontekst. Når vi kan se noget, kan vi forstå det hurtigt, og vi kan videreformidle det til andre. Det er på den baggrund, at iPractitioner præsenterer dataene i interaktive grafer, så brugeren kan starte med et birds eye view i stedet for det traditionelle ground level view. Det gør brugeren i stand til at træffe datadrevne beslutninger om, hvordan sagen skal gribes an, og det gør det nemt for brugeren at dykke ned i detaljerne omkring de relevante datapunkter."

Invitation til dialog med kunder og advokatbranchen

‘Vi stiller gerne op til drøftelse af de teknologiske muligheder med kreditorerne. Og vi bidrager gerne i den generelle debat om brug af teknologi i advokatbranchen. Som branche har vi ikke fulgt med udviklingen i samme grad som andre rådgivere. Det er en udfordring for os alle, når vi skal konkurrere med andre rådgivere om kunder og medarbejdere. Det skal vi have løst’, afslutter Nicolai Thornemann.

Kontakt

Nicolai Thornemann

Partner

Flemming Bastholm

Partner

Jan Bech

Partner

Line Lundorff Brokholm

Partner

Piya Mukherjee

Partner (L)