Hortens COVID-19 beredskab har oprettet en hotline til virksomheder og offentlige organisationer, som har behov for at finde driftssikre svar og hjælp til at positionere sig i situationen.

Både nedlukningen og den gradvise genåbning af Danmark er en kritisk situation, der udløser et væld af juridiske spørgsmål og udfordringer.

Ring til Hortens COVID-19 hotline på telefon 3334 4550

Hortens COVID-19 pakke består af to indgangsveje, som leverer det overblik og den rådgivning, der er nødvendig for at kunne træffe de nødvendige beslutninger.

Pakken indeholder:

1. Hortens COVID-19 Hotline


  • Et gratis kald til Hortens COVID-19 Hotline på telefon 3334 4550.
  • Ved opkald vil du få kontakt til én af vores jurister, der enten selv vil kunne give dig en umiddelbar rådgivning eller få en kollega til at ringe tilbage.
  • Et Hotline-spørgsmål af et konkret juridisk spørgsmål, som ikke forudsætter andet end de oplysninger, der leveres under samtalen og ikke involverer produktion af skriftligt materiale.
  • Et Hotline-spørgsmål forventes ikke at vare mere end cirka 15 minutter.
  • Resultatet af samtalen kan blive oprettelse af en sag og en aftalt vederlagsmodel for rådgivningen, hvis problemstillingen ikke kan løses på 15 minutter.

2. Hortens COVID-19 kortlægning


  • En indledende og uforpligtende telefonsamtale/mailkorrespondance, som sætter rammen for jeres virksomheds specifikke situation.
  • Et fysisk eller virtuelt møde på 1 time med Hortens COVID-19 Beredskab.
  • Mødet skal producere en præcis kortlægning af virksomhedens problemstillinger og udfordringer, og dermed identificere særlige spørgsmål, som fordrer en juridisk sagsbehandling.
  • Mødet kan også bruges til at klarlægge behovet for ikke-juridisk rådgivning, som fx krisestyring, kommunikation eller lignende.

Kontakt

Poul Hvilsted

Advokat (H)

Jakob Krag Nielsen

Partner

Andreas Schønbeck

Partner

Line Lundorff Brokholm

Partner

Marie Løvbjerg

Director, advokat