Hortens COVID-19 beredskab har oprettet en hotline til virksomheder og offentlige organisationer, som har behov for at finde driftssikre svar og hjælp til at positionere sig i situationen.

Både nedlukningen og den gradvise genåbning af Danmark er en kritisk situation, der udløser et væld af juridiske spørgsmål og udfordringer.

Ring til Hortens COVID-19 hotline på telefon 3334 4550

Hortens COVID-19 pakke består af to indgangsveje, som leverer det overblik og den rådgivning, der er nødvendig for at kunne træffe de nødvendige beslutninger.

Pakken indeholder:

1. Hortens COVID-19 Hotline


  • Et gratis kald til Hortens COVID-19 Hotline på telefon 3334 4550.
  • Ved opkald vil du få kontakt til én af vores jurister, der enten selv vil kunne give dig en umiddelbar rådgivning eller få en kollega til at ringe tilbage.
  • Et Hotline-spørgsmål af et konkret juridisk spørgsmål, som ikke forudsætter andet end de oplysninger, der leveres under samtalen og ikke involverer produktion af skriftligt materiale.
  • Et Hotline-spørgsmål forventes ikke at vare mere end cirka 15 minutter.
  • Resultatet af samtalen kan blive oprettelse af en sag og en aftalt vederlagsmodel for rådgivningen, hvis problemstillingen ikke kan løses på 15 minutter.

2. Hortens COVID-19 kortlægning


  • En indledende og uforpligtende telefonsamtale/mailkorrespondance, som sætter rammen for jeres virksomheds specifikke situation.
  • Et fysisk eller virtuelt møde på 1 time med Hortens COVID-19 Beredskab.
  • Mødet skal producere en præcis kortlægning af virksomhedens problemstillinger og udfordringer, og dermed identificere særlige spørgsmål, som fordrer en juridisk sagsbehandling.
  • Mødet kan også bruges til at klarlægge behovet for ikke-juridisk rådgivning, som fx krisestyring, kommunikation eller lignende.

Kontakt

Poul Hvilsted

Advokat (H)

Jakob Krag Nielsen

Partner

Nicolai Dyhr

Partner (H)

Andreas Schønbeck

Partner

Line Lundorff Brokholm

Partner

Marie Løvbjerg

Director, advokat