Horten Advokatpartnerselskab optager specialistadvokat Line Lundorff Brokholm som partner og senioradvokat Jacob Pehrson som juniorpartner.

Horten, der med sine 350 medarbejdere er blandt landets største, styrker partnerkredsen med optagelsen af to nye partnere, specialistadvokat Line Lundorff Brokholm og senioradvokat Jacob Pehrson, som begge er eksperter i insolvensret.

Advokat Line Lundorff Brokholm er specialist i insolvensret og erhvervsret med særlig ekspertise i at varetage kreditorinteresser og føre omstødelsessager.

Line har betydelig erfaring med at behandle konkursboer og gennemføre rekonstruktioner samt med refinansiering og omstrukturering af insolvente virksomheder. Hun har forestået overdragelser af adskillige nødlidende virksomheder og har stor viden om håndtering af medarbejderforhold i konkurser.

Line er ofte udpeget som kurator i konkursboer og er desuden medlem af Gældsstyrelsens Advokatpanel.

Hun er uddannet cand.jur. fra Aarhus Universitet i 2007 og har været advokat hos Horten siden 2012.

Advokat Jacob Pehrson er daglig leder af Hortens afdeling for Leasing & Finansielle services i København. Her rådgiver han professionelle kreditgivere om de juridiske aspekter ved såvel fritstående lån som løsørefinansiering - herunder leasingforhold og kreditaftaleretlige forhold, ligesom han rådgiver i tvister, fører retssager og forestår procedurer i fogedretten.

Jacob har stor erfaring med førelse af retssager inden for det kredit- og finansieringsretlige område, herunder særligt om større pengeinstitutkrav.
Desuden har Jacob i en årrække beskæftiget sig med inddrivelse af offentligretlige krav såsom ejendomsskatter og krav tilhørende kommunalt ejede forsyningsselskaber.

Han er uddannet cand.jur. fra Aarhus Universitet i 2011 og kom til Horten som advokat fra Delacour i 2018.

Begge er tiltrådt med virkning fra 1. januar 2021.

Kontakt

Line Lundorff Brokholm

Partner