Søren Toft Bjerreskov bistår selskaber, fonde, institutionelle investorer, pensionskasser, PE-fonde, samt små og mellemstore virksomheder. Han er specialiseret i komplekse selskabsretlige problemstillinger, herunder selvfinansiering, grænseoverskridende fusioner, spaltninger, aktionærlån, corporate governance og ledelsesansvar.

Søren har desuden betydelig erfaring med udarbejdelse af kontrakter, herunder ejeraftaler, investeringsaftaler og infrastrukturaftaler.

Han rådgiver også om børsretlige emner, som grænser op til selskabsretten, herunder afholdelse af generalforsamlinger, oplysningsforpligtelser, og interne regler for udstedere.