Ny tænketank skal bidrage med viden om havmiljøet og være omdrejningspunkt i en bæredygtig brug af havet.

Tænketanken Hav skal overordnet arbejde for en ”blå omstilling”, det vil sige en bæredygtig omstilling af havets miljøer. Tænketanken Hav, som er etableret som en forening, skal virke som tænketank og bidrage til øget viden om og forståelse af værdien af et sundt hav, havets tilstand samt til øget opmærksomhed og folkeligt og politisk engagement i relation til forbedring af havets forhold.

Tænketanken har fra starten fået en stærk ledelse med en bestyrelse bestående af Maria Reumert Gjerding (forperson), Thomas Thune Andersen (næstforperson), Dea Forchhammer, Katherine Richardson, Dorthe Jørgensen, Anne Christine Brusendorff og Martin Præstegaard, og Liselotte Hohwy som direktør.

Tænketanken Hav blev etableret den 21. juni 2021 med økonomisk støtte fra VELUX FONDEN. Horten har bistået VELUX FONDEN og Tænketanken Hav i forbindelse med stiftelsen.

Kontakt

Christian Gregersen

Managing Partner

Søren Toft Bjerreskov

Partner