Erfaring og ekspertise i kapitalmarkeder

Hortens rådgivning bygger på både dansk og international erfaring. Vi yder juridisk rådgivning til danske og udenlandske klienter om alle aspekter af dansk børsret,  herunder udbud af udenlandske værdipapirer i Danmark.

Ofte har virksomheder brug for rådgivning inden for flere juridiske fagområder. Derfor er netop virksomhedens behov omdrejningspunktet for vores rådgivning. Vi sammensætter et team, der sikrer vores klienter en samlet løsning på børsretlige problemstillinger. Det betyder, at vi også inddrager spidskompetencer inden for blandt andet selskabsret, venture capital og private equity, virksomhedsoverdragelser, finansieringsret samt skatteret.

Professionel rådgivning i kapitalmarkeder

 • børsnoterede selskaber

  Børsnoterede selskaber er underlagt en lang række bestemmelser, der regulerer selskabernes etiske og forretningsmæssige adfærd. Horten har bred erfaring med rådgivning til børsnoterede selskaber - herunder selskaber optaget til handel på First North eller dansk AMP. Vi rådgiver blandt andet om:

  • Selskabets oplysningsforpligtelser
  • Insiderhandel og kursmanipulation
  • Ledelsens og selskabets handel med selskabets aktier
  • Udformning og implementering af interne regler

  Vores corporate team bistår endvidere med specialiseret rådgivning ved strukturering og afvikling af værdipapirsbaserede incitamentsprogrammer for selskabets medarbejdere og ledelse.

 • børsintroduktioner, kapitalændringer og afnoteringer

  Såvel børsintroduktioner, kapitaludvidelser og –nedsættelser samt afnoteringer kræver specialiseret juridisk rådgivning og indsigt i kapitalmarkedernes dynamik.

  Horten bistår danske og udenlandske selskaber med at skaffe den nødvendige kapital i forbindelse med sådanne transaktioner.

  På investorsiden rådgiver vi blandt andet:

  • Aktionærer
  • Investeringsbanker
  • Emissionsbanker
  • Andre aktører

  Vores corporate-team har repræsenteret både selskaber og investorer. Det har givet os ikke kun en betydelig ekspertise på området, men også et indgående kendskab til, hvordan de danske og internationale kapitalmarkeder fungerer.

  Vi har særlig erfaring med:

  • Direkte og indirekte børsintroduktioner
  • Optagelse til handel
  • Efterfølgende udstedelse af nye værdipapirer
  • Rettede emissioner
  • Placering af allerede noterede eller handlede værdipapirer
  • Kapitalnedsættelser

  Sparringspartner ved børsintroduktioner

  Når et selskab står over for en børsintroduktion, optræder vi som sparringspartner gennem hele processen. Vi rådgiver om selskabets muligheder og udfordringer fra de indledende undersøgelser og analyser til den faktiske børsintroduktion. I samarbejde med vores klienter sørger vi for at tilpasse selskabets juridiske forhold og interne regler, så de opfylder kravene til et børsnoteret selskab. I forbindelse hermed deltager vi også i udarbejdelse af prospekter - herunder verifikationer og fondsbørsmeddelelser.

  Kapitalændringer

  Vi rådgiver om selskabets muligheder og udfordringer i forbindelse med kapitalfremskaffelse og/eller kapitalnedsættelse. I forbindelse hermed deltager vi også i udarbejdelse af prospekter - herunder verifikationer og fondsbørsmeddelelser. Vi håndterer kontakten til og med de relevante markeder og myndigheder.

  Afnoteringer

  Ved afnoteringer bidrager vi til et konstruktivt forløb gennem målrettet rådgivning om procedure for afnotering og udarbejdelse af nødvendige dokumenter. Vi håndterer kontakten til og med de relevante markeder og myndigheder.

  Særlig ekspertise med værdipapirer på First North

  Horten har opbygget et stort kendskab til handel på den alternative markedsplads First North. Vi rådgiver selskaber, der ønsker værdipapirer optaget til handel på First North eller har behov for generel rådgivning på området. Både danske og udenlandske klienter kan trække på vores særlige ekspertise inden for dette område.

 • overtagelsestilbud

  Horten rådgiver købere, sælgere og selskaber, der er mål for overtagelse, om alle aspekter af offentlige overtagelser - herunder opsættelse af værn mod fjendtlige overtagelsesforsøg.

  Vores corporate team har erfaring med både frivillige og fjendtlige overtagelser. Vi rådgiver danske og internationale klienter om de regler, der gælder for overtagelsestilbud og hjælper med at udarbejde den nødvendige dokumentation i forbindelse med udformning af tilbud og accept. Vi hjælper endvidere med målrettet rådgivning i forbindelse med overtagelse af en kontrollerende aktiepost og tvangsindløsning af minoritetsaktionærer.

  Horten sikrer en effektiv planlægning og gennemførelse af overtagelser. Vi håndterer kontakten til og med de relevante markeder og myndigheder. Ved overtagelsestilbud i internationalt regi kan vi i tæt samarbejde med vores internationale samarbejdspartnere tilbyde den optimale sammensætning af dansk og international ekspertise.

 • værdipapirhandel

  Horten rådgiver danske og internationale aktører om alle juridiske forhold og problemstillinger, der gælder værdipapirhandel. Hortens erfarne rådgivere inddrager reglerne om god værdipapirhandelsskik i al rådgivning om handel med værdipapirer. For selskaber, hvis behov er andet end en børsintroduktion, bistår Horten med udbud og private placement af unoterede værdipapirer. 

They are very competent, very quick, efficient, and generally very nice to work with.

Legal 500, 2021

Extraordinary experience and knowledge, and able to get the right expert colleagues involved as needed and keep that process well managed.

Legal 500, 2021

Always on top of things, excellent co-operation and responsiveness. A pleasure to work with.

IFLR1000, 2020

teamet for kapitalmarkeder

Lise Lotte Hjerrild

Partner

Jacob Kornerup

Partner

Hans Christian Pape

Partner

Jim Øksnebjerg

Partner

Søren Toft Bjerreskov

Partner

Rune Koster

Advokat

Lasse Dreiøe Jansen

Advokatfuldmægtig

Malene Høj Hansen

Erhvervsjuridisk fuldmægtig