Vores kapitalmarkedsteam

Hortens kapitalmarkedsteam yder målrettet rådgivning til danske og internationale klienter om alle forhold vedrørende kapitalmarkeder, herunder børsintroduktioner (IPO'er), overtagelsestilbud, kapital- og gældsudstedelser.

Vi trækker på national og international erfaring og repræsenterer både udstedere, banker og øvrige markedsdeltagere, herunder investorer og ledelse.

Vores rådgivning er altid fokuseret på klientens behov, og vores kapitalmarkedsteam arbejder derfor tæt sammen med de øvrige specialiserede afdelinger i Horten, herunder specialister fra selskabsret, konkurrenceret, venturekapital & private equity, M&A, finansieringsret og skatteret. Til hver enkelt sag sammensætter vi et team, der sikrer en individuelt tilpasset løsning, som matcher klientens specifikke behov.

Vores erfaring og ekspertise

Vores kapitalmarkedsteam repræsenterer både udstedere, banker, bydere og øvrige markedsdeltagere. Dette - sammenholdt med vores omfattende erfaring med Finans-tilsynet og Nasdaq Nordic - giver os en uvurderlig ekspertise og indsigt i, hvordan danske og nordiske kapitalmarkeder fungerer, samt de forskellige regulatoriske krav. Vi har særlig erfaring (såvel nationalt som grænseoverskridende) med:

 • Børsintroduktioner (IPO'er), optagelser til handel og officielle noteringer samt omvendte noteringer
 • Overtagelsestilbud (fjendtlige såvel som anbefalede og konkurrerende overtagelsestilbud)
 • Emissioner, herunder fortegningsemissioner og rettede emissioner
 • Private placements
 • Aktiesplit
 • Verifikationer
 • Kapitalændringer
 • Dobbeltnoteringer
 • Indløsninger
 • Afnoteringer

Vores omfattende internationale netværk giver endvidere vores klienter adgang til at få afklaret forhold vedrørende udenlandsk noterede selskaber, herunder i forhold til fx US securities regulation, UK Takeover Code eller German Corporate Governance Code.

The support received is first class. Pragmatic solutions and a can do approach. They always go the extra mile for the client and are very responsive and adaptable to other business cultures and approaches.

Legal 500, 2022

They are very competent, very quick, efficient, and generally very nice to work with.

Legal 500, 2021

Extraordinary experience and knowledge, and able to get the right expert colleagues involved as needed and keep that process well managed.

Legal 500, 2021

Always on top of things, excellent co-operation and responsiveness. A pleasure to work with.

IFLR1000, 2020

Professionel rådgivning inden for kapitalmarkeder

 • Børsintroduktioner, overtagelsestilbud, ændringer i kapitalforhold og afnoteringer

  Vores kapitalmarkedsteam har erfaring med såvel frivillige og obligatoriske overtagelsestilbud som anbefalede og fjendtlige overtagelser. Vi rådgiver danske og internationale klienter om relevante regler og bistår med udarbejdelsen af den nødvendige dokumentation i forbindelse med fremsættelse af et offentligt overtagelsestilbud eller ved etableringen af et forsvar. Vi bistår endvidere med specialiseret rådgivning i forbindelse med overtagelse af en kontrollerende aktiepost og mulighederne for tvangsindløsning af minoritetsaktionærer.

  I forbindelse med rådgivning af tilbudsgivere sikrer Horten en effektiv planlægning og gennemførelse af overtagelsestilbud. Vi varetager altid kontakten til de relevante markeder og myndigheder og har unik erfaring med at interagere med Finanstilsynet og Nasdaq Nordic. Ved internationale overtagelsestilbud tilbyder vi en optimal kombination af dansk og international ekspertise i tæt samarbejde med vores internationale forretningspartnere.

  Ændringer i kapitalforhold

  Vi rådgiver om muligheder og udfordringer i forbindelse med kapitalforhøjelser og/eller kapitalnedsættelser. I denne forbindelse deltager vi også i udarbejdelsen af prospekter, godkendelser og regulatoriske meddelelser. Vi varetager den juridiske og regulatoriske kontakt til det relevante marked og myndigheder.

  Vores selskabsretsteam bistår endvidere med specialiseret rådgivning om strukturering og gennemførelse af værdipapirbaserede incitamentsprogrammer for udstederens medarbejdere og ledelse.

  Afnotering

  Når en udsteder ønsker at blive afnoteret, skaber vi en konstruktiv proces med målrettet rådgivning om de nødvendige procedurer, genveje og faldgruber ved afnotering af en udsteder. Udover at udarbejde de nødvendige dokumenter, ansøgninger og regulatoriske meddelelser varetager vi kontakten til det relevante marked og myndigheder.

  Særlig ekspertise i handel med værdipapirer på First North

  Horten har indgående kendskab til og erfaring med at rådgive klienter, der er noteret på Nasdaq First North Copenhagen, et vækstmarked for SMV'er. Vi rådgiver selskaber, der ønsker at introducere værdipapirer (enten ved en IPO eller som led i at rejse yderligere kapital) til handel på Nasdaq First North Copenhagen, eller som har behov for generel rådgivning om de gældende regler for udstedere på Nasdaq First North Copenhagen. Både danske og internationale klienter kan få gavn af vores ekspertise inden for dette område.

 • Særlige regler for udstedere

  Udover de gældende regler for selskaber er udstedere underlagt et omfattende net af særregler, markedsregler og oplysningsforpligtelser, der er under konstant forandring. Horten har indgående erfaring med at rådgive udstedere, herunder udstedere noteret på Nasdaq Nordic's hoved- og vækstmarkeder, New York Stock Exchange, London Stock Exchange og Oslo Børs. Blandt andre løbende udstederforpligtelser rådgiver vi om forhold vedrørende:

  • Udsteders oplysningspligt
  • Forbud mod insiderhandel og prismanipulation
  • Ledelsens og udsteders handel med udsteders aktier
  • Udarbejdelse og implementering af interne regler og procedurer
  • Corporate governance

  Vores rådgivning omfatter altid alle niveauer af regulering fra de individuelle regler på de enkelte markedspladser til national regulering og EU-regulering. Vores pragmatiske tilgang og gode samarbejde med Nasdaq Nordic og Finanstilsynet medvirker til at sikre overholdelse af den omfattende regulering og brugbare løsninger på ethvert problem.

Teamet for kapitalmarkeder

Lise Lotte Hjerrild

Partner

Hans Christian Pape

Partner (L)

Søren Toft Bjerreskov

Partner

Philip Hesselbjerg

Advokat

Rune Koster

Advokat

Lasse Dreiøe Jansen

Advokatfuldmægtig