Horten styrker partnerkredsen med optagelsen af to nye partnere, advokat Søren Toft Bjerreskov, specialist i selskabsret, og advokat Alessandro Traina, der har stor erfaring med real estate M&A.

Søren Toft Bjerreskov er specialist i selskabsret og rådgiver om komplekse problemstillinger i relation til bl.a. selvfinansiering, grænseoverskridende fusioner, spaltninger og corporate governance. Søren har desuden betydelig erfaring med udarbejdelse af kontrakter, herunder ejeraftaler, investeringsaftaler og infrastrukturaftaler. Han rådgiver også om børsretlige emner, som grænser op til selskabsretten, herunder afholdelse af generalforsamlinger, oplysningsforpligtelser, og interne regler for udstedere.

Søren er uddannet cand.jur. fra Københavns Universitet i 2005 og Master of Laws fra The University of Chicago Law School i 2010. Han kom til Horten som advokat i 2020 fra en stilling som senior commercial counsel hos Dupont Nutrition & Biosciences.

Søren Toft Bjerreskov er tiltrådt med virkning fra 1. juli 2021.

Alessandro Traina har mere end ti års erfaring med real estate M&A, primært med fokus på internationale klienter. I arbejdet med de internationale klienter med aktiviteter i Danmark har han kunnet drage stor fordel af sin internationale opvækst og uddannelse i udlandet.

Alessandro har gennemført en lang række ejendomstransaktioner, herunder high street-ejendomme med kontorer og/eller forretninger, logistikporteføljer, udviklingsprojekter og boliglejemål. Hans kommercielle indsigt indenfor alle aspekter af den juridiske rådgivning gør ham til en betroet rådgiver, der også kan håndtere mange af klienternes daglige juridiske spørgsmål.

Alessandro har også stor ekspertise inden for forhandling af kommercielle lejekontrakter for både detail- og kontorejendomme, og derudover er han rådgiver for professionelle sportsfolk i forbindelse med transfer til/fra Italien.

Han er uddannet cand.jur. fra Københavns Universitet og kommer fra en stilling som advokat og director i Lundgrens.

Alessandro Traina er tiltrådt med virkning fra 1. august 2021.

Kontakt

Søren Toft Bjerreskov

Partner

Alessandro Traina

Partner