EU-Kommissionen har 31. oktober 2019 offentliggjort tærskelværdierne for 2020 og 2021. Tærskelværdierne revideres hvert andet år af EU-Kommissionen.

Tærskelværdierne er de grænseværdier, der er afgørende for, hvilke udbudsregler, som offentlige kontrakter skal overholde.

Når man skal vurdere, hvorvidt en ordregiver overholder sine udbudsretlige forpligtelser, er det derfor vigtigt at have kendskab til de gældende tærskelværdier. Vores udbudsguides giver dig et overblik over de relevante tærskelværdier, samt hvilke regelsæt kontrakten skal udbydes efter.

De nye tærskelværdier gælder fra 1. januar 2020.

Kontakt