Erfaring og ekspertise

Horten er dybt specialiseret inden for energi- og forsyningsret og blandt landets absolut førende rådgivere på området. Vi har stor erfaring med at navigere i spændingsfeltet mellem offentlig regulering og privat virksomhed og med at håndtere de komplekse forhold og processer, der ofte karakteriserer energi- og forsyningsområdet.

Derudover har vi et indgående kendskab til de forhold, der karakteriserer offentligt ejede selskaber i energi- og forsyningssektoren.

Vores specialister har et omfattende netværk i energi- og forsyningssektoren. Blandt andet har flere af vores advokater tidligere været ansat i de største energivirksomheder og i centraladministrationen, og vi er dybt forankret i branchenetværk og andre faglige fora.

Vores klienter

Vores klienter er private og offentligt ejede virksomheder inden for hele energiværdikæden. Vi rådgiver nogle af de største spillere i sektoren, både i Danmark og udlandet.

Inden for opstrømsområdet repræsenterer vi de største producenter af olie og gas i Nordsøen samt leverandører til E&P-området.

Når vi rådgiver inden for de øvrige forsyningsområder – herunder vand, spildevand, varme, affald, vind, biogas og naturgas – er vores klienter ofte de kommunalt ejede forsyningsselskaber, enten organiseret som aktieselskaber eller som § 60-fællesskaber. Herudover rådgiver vi privat- og andelsejede forsyningsselskaber. Vi har også stor erfaring som rådgiver for de kommuner, der ejer forsyningsselskaberne. 

The people at Horten really understand the public sector and the energy sector. They know how organisations involved in the industry work.

Chambers, 2018

One source describes having a "very good experience" with the team and says the lawyers "are very commercial and the reaction time was good. They consider both legal and commercial issues and focus on solutions.

Chambers Europe, 2017

Clients frequently reference the support received from the team and one comments that it is "skilled, has the right set-up and a good network," before describing Horten as "a firm with integrity and good quality.

Chambers Europe, 2017

Vores kerneområder

  • Affald og affaldsforbrænding
  • Biogas
  • El
  • Naturgas
  • Olie
  • Vandforsyning og spildevand
  • Varmeforsyning
  • Vindenergi
  • Anden vedvarende energi
LinkedIn ikon 

vand - varme - affald i danmark

 

Kom med i Linkedin-grupperne om:

teamet

Klavs Gravesen

Partner

Rikke Søgaard Berth

Partner

Søren Hornbæk Svendsen

Partner

Line Markert

Partner

Henriette Soja

Partner

Christian Tullberg

Partner

Charlotte Kunckel

Specialistadvokat

Malene Graff

Specialistadvokat

Rene Frisdahl Jensen

Specialistadvokat

Eigil Worm

Senioradvokat

Helen Kibsgaard

Senioradvokat

Emil Spurr Madsen

Advokat

Lisbet Vedel Thomsen

Senioradvokat

Marie Gøthgen Clasen

Advokat

Tue Trier Bing

Advokat

Frida Keller Medic

Advokatfuldmægtig

Jonathan Fraenkel Kærn

Advokatfuldmægtig

Julie Brøndby Ørbeck

Advokatfuldmægtig