Mads Peter Rosenius Olsen rådgiver generelt om udbudsret, offentlig ret og EU-ret. Han arbejder med alle aspekter af udbudsretten fra udformning af udbuds- og kontraktgrundlag til gennemførelse af udbudsprocesser og håndtering af klagesager.

Derudover har Mads erfaring med entrepriseret, herunder udarbejdelse af entreprisekontrakter, syn og skønstemaer, voldgiftssager inden for byggeri samt rådgivning af almene boligselskaber.