Mads Peter Rosenius Olsen rådgiver generelt om kommuners og havnes samt energi- og forsyningsselskabers retsforhold, herunder om hjemmelsspørgsmål, organisering af opgaver, indgåelse af aftaler, håndtering af tvister mv. Mads har desuden særlig indgående erfaring med klimatilpasningsprojekter.

Derudover har Mads erfaring med udbudsret og entrepriseret, herunder udformning af udbuds- og kontraktgrundlag og gennemførelse af udbudsprocesser.

Nyheder