Emil Oddershede Quaade rådgiver virksomheder og myndigheder om samtlige aspekter inden for energi, forsyning og infrastruktur. Emil bistår især med rådgivning om aftaler og projekter inden for vand- og varmeforsyning.

Emil har betydelig erfaring med brintinfrastruktur og oprindelsesgarantier fra Emils virke i Energistyrelsen med at udvikle rammerne og reguleringen for Danmarks fremtidige brintinfrastruktur og oprindelsesgarantier for el, gas, varme og brint. Derudover har Emil erfaring med reguleringen af gastransmissionsinfrastruktur.