Signe Eggert Bojesen-Koefoed rådgiver primært om problemstillinger inden for forsyningsområdet, det miljø- og planretlige område samt det offentligretlige område generelt.

Signe er en del af Hortens afdeling for Energi, Forsyning & Infrastruktur, og hun har tidligere været tilknyttet Hortens afdeling for Offentlig Regulering. Hun rådgiver private og offentlige klienter, herunder kommuner og offentligt ejede virksomheder, om blandt andet vand- og spildevandsforsyning, affald, miljøvurderinger og planforhold. Signe rådgiver desuden om offentligretlige og forvaltningsretlige forhold, herunder om offentlige myndigheders erstatningsansvar på miljøområdet.