Signe Eggert Bojesen-Koefoed rådgiver primært om problemstillinger inden for det miljø- og planretlige område, forsyningsområdet og det offentligretlige område generelt.

Signe er en del af Hortens afdeling for Offentlig Regulering, og hun har tidligere været tilknyttet Hortens afdeling for Energi, Forsyning & Infrastruktur.

Hun rådgiver private og offentlige klienter, herunder kommuner og offentligt ejede virksomheder, om blandt andet affald, vand- og spildevandsforsyning, planforhold, naturbeskyttelse og miljøvurderinger. Signe rådgiver desuden om offentligretlige og forvaltningsretlige forhold, herunder om offentlige myndigheders erstatningsansvar på miljøområdet.