Christian Gregersen bistår virksomheder og investorer med særligt fokus på fonde og familieejede virksomheder samt andre virksomheder med en tæt ejerkreds.

Han har bred erfaring inden for generel erhvervsret og bistår med akkvisitioner, frasalg, investeringer, finansiering, ejeraftaler, joint ventures, kommercielle aftaler og tvister om kommercielle forhold.

Derudover har Christian betydelig forhandlingserfaring og har gennem årene bl.a. været lead på en række transaktioner og store projekter.

Christian har indgående erfaring inden for fonde, herunder med stiftelse, fundatsændringer, organisation og governance, myndighedsforhold, bestyrelsesarbejde, kapitalforvaltning, skatte- og regnskabsmæssige forhold såvel som alle former for donationer; herunder bygninger, forskningscentre, endowment chairs mv.

Desuden rådgiver Christian endvidere om tilrettelæggelse og gennemførelse af generationsskifte i relation til aktiver, ejerskab og ledelsesmæssig kontrol.

Christian lægger vægt på altid at have et kommercielt fokus med sigte på, hvordan klientens mål bedst og mest effektivt opnås. Han tilstræber at oversætte komplekse problemstillinger til enkle og praktiske løsninger, som er bæredygtige på både kort og lang sigt.

Christian er omtalt i følgende internationale opslagsværker:
Chambers - Private Wealth Law

I've never worked with counsel so pragmatic, sensible and solution-focused as Christian. He really solves problems – he really understands our work and is very fast and responsive.

Chambers, 2021

Christian deals efficiently and practically with the issues – he truly adds value. He is extremely helpful, practical, useful and timely, quick and accurate. 

Chambers, 2021