Horten har offentliggjort årsregnskabet for 2022.

Regnskabsåret 2022 endte omsætningsmæssigt på kr. 436 mio. mod kr. 447 mio. i regnskabsåret 2021. Det er lavere end forventet, og det skyldes primært udviklingen i de geopolitiske forhold, som har forårsaget en opbremsning i økonomien.

"Det har været en helt anden kontekst at drive virksomhed i. Usikkerheden og de negative forventninger har således også sat deres aftryk på advokatbranchen, hvor vi ikke har oplevet efterspørgslen helt så markant som i de forudgående år. Indenfor Hortens strategisk prioriterede områder har vi i 2022 oplevet fremgang, navnlig inden for energi- og forsyningssektoren, tech-sektoren og private equity. Men 2022 har om noget været et år præget af usikkerhed og forandringer i verden omkring os. Set i det lys er vi tilfredse med at kunne opretholde en omsætning i stort set samme niveau i disse år med omstilling og investering i nye teams", udtaler managing partner Christian Gregersen.

I 2022 er tre partnere trådt ud af ejerkredsen, samtidig med at Horten har investeret i en række yngre kræfter. Vi præsenterer nogle af dem i interviews i årsberetningen.
I årsberetningen kan du læse en artikel om, hvordan der de seneste år er strømmet stadig flere investeringer i retning af projekter inden for vedvarende energi. Vi zoomer ind på to af vores spændende sager, rekonstruktionen af Social Foodies og arbejdet med Baltic-Pipe-forbindelsen, et af de seneste års største infrastrukturprojekter inden for energiområdet.

Du finder også en artikel om, at de danske virksomheder er blevet bedre til at sikre compliance inden for cybersikkerhed, men at der samtidig fra alle sider bliver stillet helt andre skrappe krav til dem. Og du kan læse om Hortens initiativer til at sikre diversitet og til at nedbringe vores klimaaftryk.

Læs Årsberetning 2022 her:

Kontakt

Christian Gregersen

Managing Partner