Tue Trier Bing rådgiver offentlige myndigheder og organisationer samt offentlige og private virksomheder. Rådgivningen vedrører generel offentlig ret – herunder bl.a. forvaltningsret – men også mere specialiserede områder som vejjura, ekspropriation og ledningsret.

Tue har erfaring med førelse af både retssager og sager for diverse klageinstanser, herunder ekspropriations- og taksationskommissionerne.

Herudover er Tue en erfaren underviser og har undervist i Forvaltningsret på Københavns Universitet i flere år, ligesom han underviser for private kursusudbydere og offentlige myndigheder.