Et udkast til lovforslag om infrastruktur for alternative drivmidler til transport giver kommuner og regioner mulighed for at give private virksomheder ret til at opstille ladestandere på offentlige arealer. Desuden forpligtes operatører af ladestandere til at give adgang til roamingtjenester.

Lovforslaget giver kommuner og regioner hjemmel til at indgå aftaler med private om at opsætte og drive ladestandere på offentlige arealer. Det er et krav, at tildelingen sker på markedsvilkår, og at planlagte nye ladepladser som hovedregel offentliggøres to år i forvejen. Aftaler med private vil kunne være omfattet af udbudsreglerne, og der bliver mulighed for i bekendtgørelsen at fastsætte krav om annoncering eller udbudspligt også i de tilfælde, hvor udbudsreglerne ikke finder anvendelse.

Tildelingen af ret til at virke som operatør af ladestandere kan maksimalt gælde 8 år; dog op til 12 år, hvis hensynet til ekstraordinære investeringer i infrastruktur taler for det.

Fleksible ordninger

Lovforslaget indebærer også, at operatører af ladestandere skal give adgang for roamingtjenester, når ladepladsen er etableret på offentlige arealer, eller er etableret med tilskud fra det offentlige. Det skal give brugerne bedre adgang til et samlet netværk af ladepladser.
Roaming betyder, at brugeren kan oplade bilen ved en given ladestander, uanset om vedkommende har abonnement ved netop denne udbyder. Brugeren betaler gennem sit eget kundeforhold. Brugere af elbiler vil herved få bedre adgang til et samlet netværk af ladepladser, og det forventes at fremme interessen for at køre elbil.

Hvem skal betale?

Lovforslaget giver ikke kommuner og regioner mulighed for at bruge egne drifts- eller anlægsmidler som tilskud til etablering eller drift af offentlige ladestandere. Kommuner og regioner kan dog modtage og videreformidle statslig støtte og støtte fra EU-midler.

Ladestandere til myndighedens eget brug

Udkastet til lovforslaget indeholder også lovfæstelse af kommunalfuldmagten og myndighedsfuldmagten for så vidt angår kommuners og regioners mulighed for at etablere og drive ladestandere til brug for opladning af kommunens eller regionens egne køretøjer.

Lovforslaget er netop sendt i høring med frist for høringssvar den 16. august 2021. Læs udkastet til lovforslaget

Kontakt

Rikke Søgaard Berth

Partner

Søren Hornbæk Svendsen

Partner

Tue Trier

Director, advokat (L)