Bogen Vejjura – administration og drift giver en juridisk indføring i henholdsvis drift og administration af veje med fokus på de to hovedlove (vejloven og privatvejsloven). Den giver desuden en overordnet indføring i kommunal- og forvaltningsretten i et vejjuridisk perspektiv.

Forfatterne skrev Vejjura – administration og drift, da de oplevede, der var behov for en hands-on beskrivelse af vejjura:

"Vi oplevede en efterspørgsel efter en praktisk beskrivelse af udvalgte områder inden for vejjuraen, hvor der blev taget udgangspunkt i konkrete problemstillinger og emner, man som vejmyndighed kan løbe ind i ved administration og drift af vejarealer", siger medforfatter Tue Bing Trier, der er director og advokat (L) i Horten.

Det er tanken, at bogen kan bruges som redskab i det daglige arbejde med administration og drift af vejarealer. Området giver ofte anledning til ikke helt ukomplicerede spørgsmål, hvor det både er nødvendigt at kende selve lovene, men ikke mindst den administrative praksis. Det er også grunden til, at bogen gør en del ud af at forklare, hvordan reglerne fortolkes og skal forstås i praksis med fokus på konkrete eksempler. Bogen har således indarbejdet mere end 200 administrative afgørelser og domme.

Bogen beskæftiger sig med følgende hovedemner:

  • Planlægning af veje efter vejlovene
  • Vedligeholdelse
  • Belysning
  • Råden over og i vejarealer
  • Vintervedligeholdelse og renholdelse
  • Beplantning og hegn
  • Parkering

Forfatter

Tue Trier

Director, advokat (L)

Tom Løvstrand Mortensen

Juridisk specialkonsulent, Lyngby-Taarbæk Kommune

Kim Remme Birkholm

Juridisk specialkonsulent, Vejdirektoratet