Ledelser er i stigende grad udfordrede i håndteringen af ESG. Få viden om, hvordan din virksomhed lever op til lovgivningen samt inspiration til at bruge ESG aktivt i udviklingen af virksomheden.

Webinarserien i giver dig svar på de spørgsmål, du har om regulering og øgede rapporteringskrav på ESG-området. Det er uanset, om du vil bruge ESG aktivt i udviklingen af din virksomhed, eller du blot ønsker at leve op til lovgivningen og dine kunders krav om bæredygtighed.

Ledelser udfordret i håndtering af ESG

Danske topledere tager i dag større ansvar for bæredygtigheds¬agendaen og integrerer i stigende grad ESG (miljø, sociale forhold og ansvarlig ledelsespraksis) i strategien. Udviklingen sker bl.a. i erkendelse af, at den værdi, virksomhederne skaber, måles på flere parametre end de rent finansielle.

Overblik over reguleringer
Taksonomien bag ESG og Rapporteringsdirektivet er en realitet for mange virksomheder. I denne episode får du viden om:

- Hvad taksonomien bag ESG og Rapporteringsdirektivet betyder for virksomhederne
- Hvilke spørgsmål en topledelse skal kunne svare på
- Vigtigheden af den obligatoriske væsentlighedsanalyse
- Hvordan væsentlighedsanalysen aktivt kan udnyttes i udvikling af forretningsstrategien

ESG som compliance-øvelse
Da ESG-reguleringen er omfattende, fokuserer mange virksomheder i første omgang på at forstå og leve op til minimumskravene. I denne episode får du derfor:

- Overblik over minimumskravene
- Forslag til en effektiv arbejdsproces frem mod den lovpligtige rapportering

ESG som konkurrenceparameter
Du bliver klogere på, hvordan din virksomhed kan arbejde med bæredygtighed og ESG som et offensivt element i strategien. Vi giver bud på arbejdsprocessen, så din virksomhed både afdækker de obligatoriske minimumskrav i lovgivningen og samtidigt får det bedst mulige input til virksomhedsstrategien.

Eksekvering

Vi belyser, hvordan ESG-dagsordenen integreres i virksomhedens governance-processer, bl.a. hvordan rapportering til bestyrelsen kan udformes. Hvilke forventninger og krav bør en bestyrelse have til virksomheden i relation til ESG?

Status på nuværende og kommende ESG-reguleringer
Due Diligence Direktivet (CSDDD)
EU's Taksonomiforordning

Målgruppe

Direktører/chefer samt nøglemedarbejdere, som har væsentlige roller i virksomhedernes ESG- og bæredygtighedsarbejde – og som servicerer topledelse og bestyrelse i disse spørgsmål.

Praktisk information

  • Vi afholder webinaret via GoToWebinar. Vi sender en e-mail med et link til webinaret, når du tilmelder dig.
  • Du behøver kun at tilmelde dig én gang. Herefter får du automatisk en reminder-mail med link og tidspunkt, hver gang vi har et nyt webinar i serien. Bemærk at du via tilmeldingslinket tilmelder dig hele webinarserien.
  • Du kan til enhver tid framelde dig ved at trykke på afmeldingslinket i mails fra GoToWebinar.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på event@horten.dk.

Oplægsholdere

Lise Lotte Hjerrild

Partner

Line Markert

Partner (L), Forperson for bestyrelsen

Horten Discover ESG: Strategi eller compliance? - tidligere webinarer

Tilmeldte kan se alle episoder af Horten Discover ESG: Strategi eller compliance? på et særligt videolink med kode, som sendes til alle tilmeldte.

Er du ikke tilmeldt, skal du registrere dig her, så vil du få besked om tidligere og kommende webinarer, der vises
på Hortens Vimeo-kanal - klik her