Erfaring og ekspertise inden for lejeret

Hortens ejendomsteam har mange års praktisk og teoretisk erfaring som rådgiver i sager om lejelovgivningen. Vi repræsenterer både lejere og udlejere, og vi kender derfor problemstillingerne set fra begge sider af bordet.

Vi har stor erfaring med at føre retssager ved boligretten, landsretten og Højesteret og voldgiftbehandling af lejeretlige spørgsmål, samt rådgivning om forhandlinger af lejekontrakter, fraflytninger, opsigelser og markedslejesager.

Vores klienter

Vores klienter er ejendomsinvestorer, pensionskasser, kapitalfonde, internationale lejere, developere, kommuner, offentlige statsejede selskaber og almene boligorganisationer.

Vores kompetencer inden for lejeret

  • Erhvervslejekontrakter og forpagtningsaftaler - indgåelse, forhandling og udarbejdelse
  • Sales and lease back projekter
  • Retssager og voldgiftssager
  • Markedslejesager
  • Opsigelse og fraflytning

Teamet for lejeret

Michael Neumann

Partner (H)

Thomas Krucov Jensen

Partner

Rune Halkjær Ebbesen

Partner (L)

Alessandro Traina

Partner

Emil Spurr Madsen

Partner (L)

Marianne Balle Rasmussen

Director, advokat (L)