Erfaring og ekspertise i entrepriseret

Hortens ejendoms- og entrepriseteam er blandt landets største og mest specialiserede inden for entrepriseret. Vores entrepriseretlige ekspertise omfatter hele entrepriseprocessen med stærke kompetencer inden for blandt andet kontraktkoncipering, udbudsret og offentlige private partnerskaber.

Vores position bygger dels på faglig ekspertise og dels på mange års virke som rådgiver i en lang række store og komplekse entrepriseprojekter. Derudover har vi gennem årene ført et stort antal entrepriseretlige retssager og sager for voldgiftsnævn.

Vi kender ejendomssektoren og har et bredt og stærkt netværk blandt sektorens aktører i både Danmark og udlandet. Det betyder, at vi ved, hvad der rører sig, og hjælper vores klienter med at være på forkant med markedets udvikling.

Vores klienter er danske og udenlandske bygherrer, entreprenører, developere, boligorganisationer og offentlige myndigheder.

Professionel rådgivning i entrepriseret

  • Forhandling af entreprisekontrakter og rådgivningsaftaler inden for AB92, ABT93, ABR89 og FIDIC
  • Rådgivning i byggeprocessen – håndtering af forsinkelser, ekstrakrav mv.
  • Rådgivning ved mangler
  • Konflikthåndtering og tvister
  • Voldgiftssager og retssager
  • Syn og skøn
  • Stadeopgørelse
  • Konkurs

Entrepriseretsteamet

Michael Neumann

Partner (H)

Jesper Petersen Bach

Partner

Lars Gregersen

Partner

Niels Jørgen Oggesen

Partner

Thomas Krucov Jensen

Partner

Rune Halkjær Ebbesen

Partner

Frederik Ahle Agersnap

Advokat

Kenneth Steenberg

Advokat

Martin Stimpel Stenled

Director, advokat (L)

Tina Toft

Director, advokat

Frederikke Kjeldskov Simonsen

Advokatfuldmægtig

Mette Hede

Advokatfuldmægtig

Thomas Blendstrup Jakobsen

Advokatfuldmægtig

Horten provides a wide range of legal services in the real estate area. Horten clearly has a highly skilled team and provides qualified advice concerning legal compliance and practical solutions respectively.

Legal 500, 2022

Excellent in getting in the client’s place to make not only legal but also business considerations.

Legal 500, 2022

Horten provides advice and assistance with a high degree of insight into legal matters relevant to the construction industry.

Legal 500, 2022

Clients describe the team's lawyers as "knowledgeable and hard-working. The legal services were excellent.

Chambers, 2017

They are very experienced and skilled lawyers. They are very good at understanding our setup and the political terms and manage to find solutions. They are great and inspirational teachers.

Chambers, 2017