Erfaring og ekspertise i enterpriseret

Hortens ejendoms- og entrepriseteam er blandt landets største og mest specialiserede inden for entrepriseret. Vores entrepriseretlige ekspertise omfatter hele entrepriseprocessen med stærke kompetencer inden for blandt andet kontraktkoncipering, udbudsret og offentlige private partnerskaber.

Vores position bygger dels på en uomtvistelig faglig ekspertise, og dels på mange års virke som rådgiver i en lang række store og komplekse entrepriseprojekter. Derudover har vi gennem årene ført et stort antal entrepriseretlige retssager og sager for voldgiftsnævn.

Vi kender ejendomssektoren og har et bredt og stærkt netværk blandt sektorens aktører i både Danmark og udlandet. Det betyder, at vi ved, hvad der rører sig, og hjælper vores klienter med at være på forkant med markedets udvikling.

Vores klienter er danske og udenlandske bygherrer, entreprenører, developere, boligorganisationer og offentlige myndigheder.

Professionel rådgivning i enterpriseret

  • Forhandling af entreprisekontrakter og rådgivningsaftaler inden for AB92, ABT93, ABR89 og FIDIC
  • Rådgivning i byggeprocessen – håndtering af forsinkelser, ekstrakrav mv.
  • Rådgivning ved mangler
  • Konflikthåndtering og tvister
  • Voldgiftssager og retssager
  • Syn og skøn
  • Stadeopgørelse
  • Konkurs
Clients describe the team's lawyers as "knowledgeable and hard-working. The legal services were excellent.

Chambers, 2017

They are very experienced and skilled lawyers. They are very good at understanding our setup and the political terms and manage to find solutions. They are great and inspirational teachers.

Chambers, 2017

AB18 - Nye standardvilkår

På online kurset "AB18 – nye standardvilkår" underviser Hortens førende eksperter i de væsentligste ændringer i byggeriets AB-system, og hvad ændringerne betyder i praksis. Kurset er for alle, der beskæftiger sig professionelt med byggeri.

AB18 - Nye standardvilkår

Enterpriseretsteamet

Michael Neumann

Partner

Jesper Petersen Bach

Partner

Lars Gregersen

Partner

Niels Jørgen Oggesen

Partner

Thomas Krucov Jensen

Partner

Rune Halkjær Ebbesen

Senioradvokat

Andreas Johansen

Senioradvokat

Jens Lillelund Hammer

Senioradvokat

Katrine Pristed Michaelsen

Advokat

Tina Toft

Senioradvokat

Emilie Agerbak Halvorsen

Advokatfuldmægtig

Frederik Ahle Agersnap

Advokatfuldmægtig

Joachim Stig Christensen

Advokatfuldmægtig

Louise Stenderup Johannessen

Advokatfuldmægtig

Mette Hede

Advokatfuldmægtig

Rasmus Kirk Christensen

Erhvervsjuridisk fuldmægtig