Erfaring og ekspertise i entrepriseret

Hortens ejendoms- og entrepriseteam er blandt landets største og mest specialiserede inden for entrepriseret. Vores entrepriseretlige ekspertise omfatter hele entrepriseprocessen med stærke kompetencer inden for blandt andet kontraktkoncipering, udbudsret og offentlige private partnerskaber.

Vores position bygger dels på faglig ekspertise og dels på mange års virke som rådgiver i en lang række store og komplekse entrepriseprojekter. Derudover har vi gennem årene ført et stort antal entrepriseretlige retssager og sager for voldgiftsnævn.

Vi kender ejendomssektoren og har et bredt og stærkt netværk blandt sektorens aktører i både Danmark og udlandet. Det betyder, at vi ved, hvad der rører sig, og hjælper vores klienter med at være på forkant med markedets udvikling.

Vores klienter er danske og udenlandske bygherrer, entreprenører, developere, boligorganisationer og offentlige myndigheder.

Professionel rådgivning i entrepriseret

  • Forhandling af entreprisekontrakter og rådgivningsaftaler inden for AB92, ABT93, ABR89 og FIDIC
  • Rådgivning i byggeprocessen – håndtering af forsinkelser, ekstrakrav mv.
  • Rådgivning ved mangler
  • Konflikthåndtering og tvister
  • Voldgiftssager og retssager
  • Syn og skøn
  • Stadeopgørelse
  • Konkurs

Entrepriseretsteamet

Michael Neumann

Partner

Jesper Petersen Bach

Partner

Lars Gregersen

Partner

Niels Jørgen Oggesen

Partner

Thomas Krucov Jensen

Partner

Rune Halkjær Ebbesen

Senioradvokat

Katrine Pristed Michaelsen

Advokat

Kenneth Steenberg

Advokat

Tina Toft

Senioradvokat

Andreas Oliver Elmdam

Advokatfuldmægtig

Frederik Ahle Agersnap

Advokatfuldmægtig

Frederikke Kjeldskov Simonsen

Advokatfuldmægtig

Mette Hede

Advokatfuldmægtig

Rasmus Kirk Christensen

Erhvervsjuridisk fuldmægtig

Natalie Hinsch

BA.jur.

Clients describe the team's lawyers as "knowledgeable and hard-working. The legal services were excellent.

Chambers, 2017

They are very experienced and skilled lawyers. They are very good at understanding our setup and the political terms and manage to find solutions. They are great and inspirational teachers.

Chambers, 2017