Erfaring og ekspertise i entrepriseret

Hortens ejendoms- og entrepriseteam er blandt landets største og mest specialiserede inden for entrepriseret. Vores entrepriseretlige ekspertise omfatter hele entrepriseprocessen med stærke kompetencer inden for blandt andet kontraktkoncipering, udbudsret og offentlige private partnerskaber.

Vores position bygger dels på faglig ekspertise og dels på mange års virke som rådgiver i en lang række store og komplekse entrepriseprojekter. Derudover har vi gennem årene ført et stort antal entrepriseretlige retssager og sager for voldgiftsnævn.

Vi kender ejendomssektoren og har et bredt og stærkt netværk blandt sektorens aktører i både Danmark og udlandet. Det betyder, at vi ved, hvad der rører sig, og hjælper vores klienter med at være på forkant med markedets udvikling.

Vores klienter er danske og udenlandske bygherrer, entreprenører, developere, boligorganisationer og offentlige myndigheder.

Professionel rådgivning i entrepriseret

  • Forhandling af entreprisekontrakter og rådgivningsaftaler inden for AB92, ABT93, ABR89 og FIDIC
  • Rådgivning i byggeprocessen – håndtering af forsinkelser, ekstrakrav mv.
  • Rådgivning ved mangler
  • Konflikthåndtering og tvister
  • Voldgiftssager og retssager
  • Syn og skøn
  • Stadeopgørelse
  • Konkurs

Entrepriseretsteamet

Michael Neumann

Partner (H)

Jesper Petersen Bach

Partner

Lars Gregersen

Partner

Niels Jørgen Oggesen

Partner

Thomas Krucov Jensen

Partner

Rune Halkjær Ebbesen

Partner (L)

Kenneth Steenberg

Advokat

Martin Stimpel Stenled

Director, advokat (L)

Mette Hede

Advokat

Thomas Wiborg Jakobsen

Advokat

Camilla Brix Maach

Advokatfuldmægtig

It is a well rounded and agile team with great adaptability for any problem that may arise in a property transaction.

Chambers, 2023

Horten are a pragmatic and skillful team.

Chambers, 2023

Horten provides a wide range of legal services in the real estate area. Horten clearly has a highly skilled team and provides qualified advice concerning legal compliance and practical solutions respectively.

Legal 500, 2022

Excellent in getting in the client’s place to make not only legal but also business considerations.

Legal 500, 2022

Horten provides advice and assistance with a high degree of insight into legal matters relevant to the construction industry.

Legal 500, 2022