Erfaring og ekspertise inden for forsikringssektoren

Horten kender branchen og dens vilkår, og vi yder juridisk rådgivning på højeste niveau, både i forbindelse med transaktioner, porteføljeoverdragelser, regulatoriske forhold og ikke mindst skadesager og tvisthåndtering.

Vores team er sammensat af jurister med stærke kompetencer inden for erstatnings- og forsikringsretlige forhold, og vi er formentlig det af landets store advokatfirmaer, der fører flest rets- og voldgiftssager om erstatnings- og forsikringsretlige forhold.

På det regulatoriske område har vi en unik position, som blandt andet er skabt gennem mange års rådgivning til den offentlige sektor, og vi har derfor særlige forudsætninger for at rådgive på højeste niveau om compliance, herunder håndtering af persondata, reglerne i lov om finansiel virksomhed, mv., samt om de særlige regulatoriske forhold, der gør sig gældende i forbindelse med transaktioner, porteføljeoverdragelser, outsourcing og indgåelse af samarbejder.

Vi yder juridisk rådgivning til danske og udenlandske forsikringsselskaber, pensionsselskaber, forsikringsmæglere, forsikringsagenter, offentlige myndigheder, virksomheder og finansielle institutioner.

Professionel rådgivning til forsikringssektoren

 • Ansvar

  Ansvarssager er en disciplin, der ofte stiller særligt store krav til erfaring og professionalisme. Området udgør et væsentligt arbejdsområde for Hortens forsikrings- og ansvarsteam, og teamets medlemmer har en betydelig erfaring med denne type sager.

  Vi hjælper blandt andet med:

  • Direktions- og bestyrelsesansvar
  • Revisoransvar og advokatansvar
  • Rådgiveransvar
  • Ansvar i den finansielle sektor
  • Erhvervs- og produktansvar
  • Entrepriseansvar
  • Miljø- og forureningsansvar
  • Prospektansvar
  • Offentligretligt erstatningsansvar
  • Sø- og transportansvar
 • Property

  I takt med internationaliseringen og den generelle udvikling af forsikringsløsninger, stiger kompleksiteten i property-forsikringer. Horten følger udviklingen tæt og rådgiver blandt andet om:

  • Udarbejdelse af forsikringsvilkår og særvilkår
  • Løsøre-, ejendoms- og all risk-forsikring
 • Regulatorisk og reassurance

  Sektoren udsættes i stigende grad for intensiv regulering, og regulatoriske forhold spiller en væsentlig rolle både i forbindelse med drift og i forbindelse med transaktioner og porteføljeoverdragelser.

  Vi hjælper blandt andet med:

  • Reassurance
  • Persondata og videregivelsesreglerne i lov om finansiel virksomhed
  • Reglerne om forsikringsformidling
  • Cross border problemstillinger
  • Fit & proper-reglerne
  • Investerings- og placeringsregler

Forsikringssektorteamet

Christina Steen

Partner (H)