Erfaring og ekspertise i erhvervsstrafferet

Horten har stor erfaring med alle typer sager i relation til særlovsovertrædelser (finansiel regulering, arbejdsmiljø, miljø, levnedsmiddelkontrol mm.) og i relation til økonomisk kriminalitet over for virksomheder eller økonomisk kriminalitet begået af virksomheders ledere eller medarbejdere.

Disse sager spiller en større og større rolle i relation til virksomheders branding, men også fordi en lang række særlovsovertrædelser i dag straffes med betydelige bøder. Betydningen af gentagelsesvirkningen – at virksomheden har fået en bøde før – indebærer, at det er særdeles relevant at vurdere sagens gennemførlighed.

Vores juridiske ekspertise omfatter såvel handlinger rettet mod virksomhederne, som handlinger eller påståede handlinger begået af virksomheden selv. Vi bistår med udredning af mulige kriminelle forhold (bestikkelse, underslæb mv.) og agerer som forsvarer, når virksomheder eller personer tilknyttet virksomheden præsenteres for sigtelser eller tiltaler (f.eks. i arbejdsmiljøsager og skattesager).

Gennem årene har vi ført en lang række betydningsfulde og højt profilerede erhvervsstrafferetlige sager især inden for bl.a. bedrageri, mandatsvig og anden formueforbrydelse, skattesvig, kursmanipulation og insiderhandel, fødevarelovgivning, arbejdsmiljølovgivning og andre særlove med alvorlige sanktioner.

Vores erhvervsstrafferetsadvokater løser de forskellige sager i samarbejde med Hortens specialister inden for f.eks. offentlig regulering, bank- og finansieringsret, skatteret samt ansættelsesret og arbejdsret. Det er vores erfaring, at en aktiv forsvarerindsats ofte er afgørende for, om en tiltale i sidste ende rejses, herunder omfanget af tiltalen. Så det kan betale sig at anvende erhvervsstrafferetlig ekspertise.

Vores klienter

Vores klienter er ikke afgrænset til en særlig gruppe – alle kan blive bragt i en situation, hvor der enten rettes anklager mod én, eller hvor der skal rettes anklager mod andre. Vores bistand retter sig derfor mod virksomheder, offentlige myndigheder og mod de, der handler på af vegne virksomheder eller offentlige myndigheder, samt enkeltpersoner.

Professionel rådgivning i erhvervsstrafferet

 • Forsvar
  • Forsvar for personer og virksomheder i forbindelse med sigtelser og tiltaler i b.la. erhvervsstraffesager
  • Forsvar ved særlovsovertrædelser i samarbejde med specialafdelingerne
  • Forsvar i straffesager
  • Bistand ved krav om udlevering af materiale, beslaglæggelse og andre indgreb
 • Forebyggelse
  • Vurdering af virksomhedens adfærd i relation til strafferet og særlovgivning. Overholder virksomheden loven?
  • Rådgivning om og etablering af whistleblowerordninger
  • Vejledning om tiltag mod korruption og bestikkelse
  • Bistand i forbindelse med praksis om Corporate Responsibility, antikorruption og lignende
  • Umiddelbar hjælp ved Dawn Raids
 • Forfølgelse
  • Vurdering af mulig kriminel adfærd hos medarbejdere, samarbejdspartnere eller andre
  • Bistand ved anmeldelse til politiet af mulige strafbare forhold
  • Fremsættelse af erstatningskrav i straffesager (adhæsion)
  • Bistand ved opsporing af stjålne midler

Teamet for erhvervsstrafferet

Andreas Christensen

Partner (H)

Peter Helbo Langsted

Partner