Erfaring og ekspertise i grønlandske forhold

Horten er repræsenteret i Grønland ved sin associerede samarbejdspartner i Nuuk, Nuna Advokater, der blev stiftet for 50 år siden og er den førende advokatvirksomhed i Grønland.

Sammen yder Nuna Advokater og Horten rådgivning omkring alle grønlandske forhold baseret på mangeårig lokal erfaring og tilstedeværelse i Nuuk tillige med højt specialiseret juridisk ekspertise i København.

Vi har dermed en helt unik indsigt i og erfaring med grønlandske forhold som fundament for vores rådgivning. Investeringer i og etablering af virksomhed i Grønland kræver en fundamental forståelse af grønlandske forhold og kendskab til den lovgivningsmæssige ramme, men også til de mange særlige forhold, der gør sig gældende i Grønland – praktiske som menneskelige.

Det enorme olie- og gaspotentiale og udviklingen inden for grønlandsk mineindustri har de seneste år opnået stigende global fokus. Multinationale selskaber beliggende i Nordamerika, Australien og Europa deltager i dag i efterforskning og udnyttelse i Grønland, og Nuna Advokater har bistået mange af disse selskaber.

Horten har også i mange år arbejdet med klienter inden for infrastruktur og forsyning og har i betydeligt omfang arbejdet med etablering af offentligt private partnerskaber – både på den offentlige og private side.

Professionel rådgivning i grønlandske forhold

  • Etablering af selskaber
  • Selskabsretlige forhold
  • M&A
  • Joint venture og konsortieaftaler
  • Samarbejdsaftaler
  • Bygge- og anlægsarbejder
  • Ansættelsesretlige forhold, herunder ansættelsesvilkår og arbejdstilladelser

Greenland desk-teamet

Søren Hornbæk Svendsen

Partner

Klavs Gravesen

Partner (L)

Christian Tullberg

Partner (L)