Sidsel Marcussen yder specialiseret rådgivning inden for det offentligretlige område til offentlige myndigheder, herunder primært kommuner.

Sidsel rådgiver særligt i sager om kommunalfuldmagtsreglerne og afgrænsningen af spørgsmålet om lovlige kommunale aktiviteter, spørgsmål om myndighedsfuldmagten, offentlige myndigheders mulighed for at udføre opgaver for hinanden, habilitet og styrelsesret og i sager om aktindsigt.

Sidsel har desuden betydelig erfaring med at rådgive offentlige myndigheder om udbudsretlige og kontraktretlige problemstillinger.

Fra sin ansættelse i Region Midtjylland har Sidsel særlig stor erfaring med at yde juridisk rådgivning i forbindelse med store og komplicerede udbudsprocesser samt at rådgive om kontraktretlige problemstillinger, herunder spørgsmål om inddragelse af CSR-klausuler, tvister og misligholdelse og adgangen til at ændre i indgåede kontrakter.

Derudover har Sidsel fra sine tidligere ansættelser i stat, kommune og region indsigt i, hvordan sagen ser ud "fra den anden side af bordet" i en politisk styret organisation, hvilket hun inddrager i sin rådgivning.