Sidsel Marcussen beskæftiger sig primært med kommunalret og generelle forvaltningsretlige problemstillinger. Hun bistår endvidere i sager om udbudsret.

Sidsel rådgiver blandt andet om kommunalfuldmagts- og myndighedsfuldmagtsreglerne samt om styrelsesretlige forhold. Herudover har Sidsel stor erfaring med forvaltningsretlige sagsbehandlingsregler, hjemmelsspørgsmål og øvrige offentligretlige forhold.