Sidsel Marcussen yder specialiseret rådgivning inden for det udbudsretlige område, og rådgiver både ordregivere og tilbudsgivere i de forskellige dele af en udbudsproces.

Rådgivningen af ordregivere omfatter særligt tilrettelæggelsen af udbudsprocessen fra markedsdialog til kontraktindgåelse, valg af udbudsform, udarbejdelse og kvalitetssikring af udbudsmateriale, inddragelse af CSR-krav, adgangen til at foretage ændringer mv.

Rådgivningen af tilbudsgivere omfatter særligt bistand ved udarbejdelse af tilbud, vurdering af klagemuligheder og mulighed for aktindsigt ved ordregivers tildeling af kontrakt.

Sidsel har desuden betydelig erfaring med at rådgive både ordregivere og tilbudsgivere i sager om tvister opstået i forbindelse med udbudte kontrakter.
Sidsel yder endvidere specialiseret rådgivning i spørgsmål vedrørende aktindsigt, både indenfor og udenfor det udbudsretlige område.

Fra sin ansættelse i Region Midtjylland har Sidsel en solid specialisterfaring med at yde udbudsretlig rådgivning i forbindelse med store og komplicerede udbudsprocesser bl.a. inden for det præhospitale og det medicotekniske område.

Sidsel har fra sine tidligere ansættelser i stat, kommune og region betydelig indsigt i, hvordan sagen ser ud "fra den anden side af bordet" i en politisk styret organisation, hvilket hun inddrager i sin rådgivning.

Nyheder