Dyrlæger driver virksomhed som alle andre erhvervsdrivende, og i mange år har der været mindre fokus på en rationel og hensigtsmæssig juridisk driftsorienteret ramme om og orientering af virksomheder inden for dyrlægebranchen.

Hvis du har brug for rådgivning om forhold, som naturligt er knyttet til dyrlægebranchen, kan vi guide dig igennem alle aspekter inden for området.

Hos Horten har vi desuden specialister til at varetage køb og salg af heste, herunder køberetlige tvister og landbrugets retsforhold.

Dyrlæger

Praksisforhold

Vores specialister har i en årrække bistået dyrlægebranchen med juridisk rådgivning om alle de forhold, som naturligt er tilknyttet, f.eks.:

  • Valg af organisationsform
  • Intern regulering mellem flere ejere
  • Samarbejdsaftaler
  • Ansættelsesaftaler
  • Leje- og købsaftaler vedrørende fast ejendom
  • Forsikringsforhold
  • Tilrettelæggelse af driften på mest optimal vis

Vi har dermed bidraget til øget fokus på lønsom drift og med værdiskabende rådgivning understreget vigtigheden af en sikker håndtering også af formelle spørgsmål.

Rådgiveransvar

Der er i disse år et øget fokus på professionsansvar for professionelle rådgivere. Hertil hører dyrlæger. Vores specialister bistår dyrlæger og deres forsikringsselskaber i forbindelse med erstatningskrav, der rejses mod den enkelte dyrlæge eller dyrlægeklinikken. Betydningen af erfaring med dyrlægebranchen og de til sagerne altid hørende veterinære problemstillinger samt et veterinært og landbrugsmæssigt netværk kan ikke overvurderes i disse sager.

Køb & salg af heste

Grundighed i forbindelse med kontrakter er meget vigtig for at minimere risikoen for en senere tvist. Handler med heste involverer stadigt oftere endog meget store værdier. Kontraktindgåelsen ofres ikke sjældent mindre opmærksomhed, end den fortjener, når handlen indgås. Det har mange parter i hestehandler haft anledning til at fortryde, når de senere befandt sig som parter i en omkostningstung og langvarig tvist.

Hos Horten ved vi, hvor faldgruberne er både for køber og sælger - uanset om der handles privat eller professionelt, nationalt eller internationalt. Vi har stor erfaring med forhandling og kontraktindgåelse på dansk og de europæiske fremmedsprog, ligesom vi har den nødvendige indsigt i såvel dansk som international lovgivning på området.

Køberetlige tvister

Uanset at parter i handler med heste gør sig umage med juraen, sker det jævnligt, at der efter indgåelse af en handel opstår en køberetlig tvist om kontraktsmæssigheden af den leverede hest eller andre aspekter af handlen. Disse tvister afgøres ved forhandling ved de almindelige domstole eller voldgiftsretter.

I alle fora og vedrørende alle typer heste har vores specialister stor erfaring med at bistå køber, sælger eller de rådgivere, som typisk er involveret i disse sager. Vi kender den veterinære verden, den landbrugsmæssige ramme og branchen til bunds og har gennem årene opsamlet stor erfaring og knowhow på feltet.

Heste handles ofte over landegrænser, og vi besidder også den særlige juridiske viden, der kræves i den forbindelse.

Doping i hestesporten

Teamet for heste & dyrlæger