Emilie Loiborg har omfattende erfaring med at rådgive om problemstillinger inden for både forvaltningsretten, databeskyttelsesretten og dataetikken, navnlig i en digital kontekst og – om samspillet mellem reglerne. Emilie Loiborg rådgiver således om digitalisering af den offentlige forvaltning i bred forstand; det gælder både rådgivning af myndigheder og leverandører til myndigheder. Det kan fx være overholdelse af forvaltningsretlige regler og databeskyttelsesretten ved implementering af algoritmer og kunstig intelligens i den offentlige forvaltning, eller samspillet mellem de databeskyttelsesretlige regler og offentligretlige regler ved brug af syntetiske data. Emilie Loiborg har også en indgående erfaring med at rådgive om bl.a. udveksling af oplysninger – og brug af digitale hjælpemidler – mellem myndigheder, digitale selvbetjeningsløsninger mv.

Emilie er ansat som ekstern lektor ved Københavns Universitet, hvor hun underviser i databeskyttelsesret. Emilie har også erfaringer med at undervise i kurset ”digital forvaltning – retlige aspekter”.
Derudover har Emilie en indgående indsigt i juridiske problemstillinger og praktisk håndtering af konkrete sager om indsigt og aktindsigt.
Hun har også erfaringer fra politisk ledet organisationer, hvilket hun trækker på i sin rådgivning af klienter.

Nyheder