Emilie Loiborg har omfattende erfaring med at rådgive om problemstillinger inden for både forvaltningsretten og persondataretten – og særligt om samspillet mellem de to regelsæt. Det kan fx være hjemmelsspørgsmål i forbindelse med implementering af digitale selvbetjeningsløsninger, eller spørgsmål om overholdelse af almindelige forvaltningsretlige sagsbehandlingsregler ved brug af digitale løsninger.

Emilie rådgiver også om brug af ny teknologi fx kunstig intelligens og underviser i digital forvaltning. Derudover har hun indsigt i problemstillinger og spørgsmål om dataetik og konkrete sager om indsigt og aktindsigt. Hun har også erfaringer fra politisk ledet organisationer, hvilket hun trækker på i sin rådgivning af klienter.