Rasmus Sundstrup yder rådgivning om leasing og løsørefinansiering i bred forstand, herunder vedrørende køretøjer, erhvervsmateriel, medicinsk udstyr mv. Rasmus ser det som sin fornemste opgave at agere en schweizerkniv for danske og udenlandske leasing- og finansieringsselskaber i relation til de juridiske og kommercielle udfordringer, der kan opstå i en branche under konstant udvikling.
 
Rasmus beskæftiger sig også med en række beslægtede retsområder, herunder forsikring af tredjemands interesse, forsikringsformidling, registreringsafgift og periodisk afgift. I den forbindelse har han skrevet afhandlingen ”Sikret tredjemands retsstilling ved forsikringsbegivenhedens fremkaldelse efter FAL § 54, stk. 1 - herunder afgørelsen U 2014.537 H”, som er udgivet i Retsvidenskabeligt Tidsskrift 2017.