I Horten tror vi på, at alle vi ansætter, har talent, og vi har fokus på at udvikle alle vores medarbejdere, så de får deres talent i spil i hverdagen og kontinuerligt udvikler nye kompetencer. Det er til gavn for både dig som medarbejder og for vores klienter.

GOambition

Vores karriereudviklingskoncept GOambition understøtter det fokus, at vi skal alle udvikles, men ikke nødvendigvis på samme måde, i samme tempo og med samme mål for øje. Vi vil ikke udvikle vores talenter ud fra en one size fits all-tankegang. I stedet bliver du som medarbejder tilbudt individuel, målrettet udvikling og ansvar samt valgmuligheder i forhold til, hvordan netop du ønsker at skrue din karriere sammen, så du får mulighed for at udfolde dine aktuelle karriereambitioner.

Udviklingen skal tage udgangspunkt i den enkelte medarbejders ønsker, ambitioner, kvalifikationer og potentiale og kobles op på Hortens udvikling, strategi og behovet i den enkelte afdeling. Mulighederne for at gøre karriere hos os er mange:Jobtitler
GOambition forudsætter, at vi tilbyder en bred pallette af udviklingsaktiviteter. Din udvikling kan ske gennem:

 • Vores interne kursusprogram Horten Academy, hvor du har mulighed for at tilegne dig og udvikle både personlige og faglige kompetencer.
 • Eksterne kurser.
 • Sparring, samarbejde, inddragelse, ansvar og en åben feedbackkultur, hvor du lærer nyt og tilegner dig relevante kompetencer i dit daglige arbejde.

GOambition rummer ikke kun individualisering af kompetenceudvikling og karrieremuligheder, men åbner også op for muligheden for individualiserede vilkår. Vi har en performancekultur og er ambitiøse på alle vores medarbejderes vegne. Samtidig er vi åbne for, at nogle har brug for individuelle vilkår i forhold til fleksibilitet, arbejdstid mv., mens andre primært motiveres af at opbygge en masse erfaring, opnå særlige resultater eller påtage sig et større ansvar.

Horten Academy

Vores interne kursusprogram Horten Academy danner rammen for kompetenceudvikling og uddannelse hos Horten og tilbyder alle medarbejdergrupper en palet af kurser tilpasset den enkeltes rolle. Formålet er at opbygge, vedligeholde og udvikle en stærk faglighed blandt vores medarbejdere.

Vi stiller høje krav til dig som medarbejder, herunder at du er engageret, imødekommende og ambitiøs, at du yder en stor indsats, og deler en passion for juraen. Alt sammen for at kunne levere mest mulig værdi til vores klienter. Det støtter vi proaktivt ved at give dig mulighed for at udvikle de faglige og personlige kompetencer, som knytter sig direkte til Hortens fagområder, sektorfokus og strategi.

Kurserne i Horten Academy spænder fra korte seancer med fokus på videndeling til kurser over flere dage, hvor der arbejdes i dybden med stoffet og inddrages praktiske eksempler, cases og øvelser.

Nedenfor finder du en oversigt over, hvilke kurser vi tilbyder de forskellige medarbejdergrupper i Horten:

Oversigt over kurser

 • Jurastuderende

  Faglighed

  • Juridisk kildesøgning
  • Skriv godt (e-mail, brev, notat mv.)
  • Grundlæggende præsentationsteknik for studerende
  • Faglig indsigt på tværs.

  Ledelse/selvledelse

  • At være studerende hos Horten.
 • Advokatfuldmægtig

  Faglighed

  • Juridisk kildesøgning
  • Skriv godt (e-mail, brev, notat mv.)
  • Advokatetiske regler
  • Retssagsbehandling 1-5
  • Juridisk engelsk (basis)
  • Retskrivning (basis)
  • Faglig indsigt på tværs
  • Advokatuddannelsen.

  Forretning

  • Kommerciel indsigt (basis)
  • Udvidet regnskabsforståelse
  • Relationssalg.

  Ledelse/selvledelse

  • Personlig planlægning
  • Præsentationsteknik
  • Hortens feedback-kultur.
 • Erhvervsjuridisk fuldmægtig

  Faglighed

  • Juridisk kildesøgning
  • Skriv godt (e-mail, brev, notat mv.)
  • Advokatetiske regler
  • Retssagsbehandling 1-5
  • Juridisk engelsk (basis)
  • Retskrivning (basis)
  • Faglig indsigt på tværs
  • Advokatuddannelsen.

  Forretning

  • Kommerciel indsigt (basis)
  • Udvidet regnskabsforståelse
  • Relationssalg.

  Ledelse/selvledelse

  • Personlig planlægning
  • Præsentationsteknik
  • Hortens feedback-kultur.
 • Advokat

  Faglighed

  • Juridisk engelsk (udvidet)
  • Hvordan formidler du godt (udvidet)
  • Fagspecifik træning (eksterne kurser)
  • Faglig indsigt på tværs.

  Forretning

  • Netværk og akkvisition
  • Kommerciel indsigt (udvidet)
  • Udvidet regnskabsforståelse
  • Relationssalg.

  Ledelse/selvledelse

  • Personlig planlægning
  • Den uformelle leder
   - Uformel ledelse i Horten
   - Det personlige lederskab
   - Coaching som ledelsesværktøj
   - Anerkendende ledelse.

 • Erhvervsjuridisk rådgiver

  Faglighed

  • Juridisk engelsk (udvidet)
  • Hvordan formidler du godt (udvidet)
  • Fagspecifik træning (eksterne kurser)
  • Faglig indsigt på tværs.

  Forretning

  • Netværk og akkvisition
  • Kommerciel indsigt (udvidet)
  • Udvidet regnskabsforståelse
  • Relationssalg.

  Ledelse/selvledelse

  • Personlig planlægning
   - Den uformelle leder
   - Uformel ledelse i Horten
   - Det personlige lederskab
   - Coaching som ledelsesværktøj
   - Anerkendende ledelse.
 • Partner

  Faglighed

  • Hvordan formidler du godt (udvidet)
  • Faglig indsigt på tværs
  • Fagspecifik træning (eksterne kurser).

  Forretning

  • Akkvisition og netværk.

  Ledelse/selvledelse

  • Personlig planlægning
  • Ledelsesudvikling
  • Sektorledelse (sektor- og account management)
   - The trusted advisor (netværk og akkvisition)
   - Personaleledelse (performanceledelse og ledelse af videntunge medarbejdere)
   - Projektledelse (effektiv sagsledelse og –styring)
   - Ledelseskommunikation.
 • Sekretær/sagsbehandler

  Faglighed

  • Juridisk engelsk
  • Retskrivning
  • Retssagsbehandling
  • Office 2010 udvidet (word, PowerPoint, OneNote)
  • Temafrokost.
  • Fagspecifik træning (eksterne kurser)

  Ledelse/selvledelse

  • Personlig planlægning
 • Stab

  Faglighed

  • Fagspecifik træning (eksterne kurser)

  Forretning

  • Kommerciel indsigt for stabsfunktionen

  Ledelse/selvledelse

  • God kommunikation for stabsfunktionerne
  • Forandringsledelse
  • Ledelsesudvikling (stabsledere)
   - Det personlige lederskab
   - Den professionelle personaleleder
   - Stabslederen i en partnerdrevet virksomhed
   - Den motiverende teamleder.