Som partner i Horten har du ansvaret for at eksekvere Hortens strategiske mål internt såvel som eksternt. På baggrund af din stærke faglighed og akkvisitive kompetencer har du i høj grad fokus på klientudvikling og markedsaktiviteter.

Associeret partner

For at blive associeret partner, skal du have mange års erfaring som advokat eller erhvervsjuridisk rådgiver. Du er anerkendt for din høje faglighed og har opbygget stærke kompetencer inden for dit område. Du har centrale klientrelationer og leverer en stor personlig indsats – både i forhold til dine klienter og i forhold til Hortens drift og opnåelse af strategiske mål.

Associeret partner kan være en slutstilling, men du har også mulighed for at udvikle dig til på sigt at blive equity partner.

Juniorpartner

For at blive juniorpartner skal du have flere års erfaring som advokat eller erhvervsjuridisk rådgiver. Du er anerkendt for din høje faglighed og har bevist din evne til at bygge egen forretning op gennem en høj akkvisitiv performance. Du har udpræget forretningsforståelse og bidrager markant i forhold til Hortens drift og opnåelse af strategiske mål. At være juniorpartner betyder også, at det klart forventes, at du leverer en betydelig indsats med målet at avancere til partner.

Equity partner

Optagelse som equity partner kræver, at du har en høj specialistviden, et solidt erfaringsgrundlag og stærke akkvisitive evner. Du er anerkendt i branchen for din faglige ekspertise og har en attraktiv klientportefølje.

Vi sætter fokus på ledelse

Du har stor frihed til at udvikle din forretning – naturligvis altid med Hortens fælles interesse og udvikling for øje. Vi har mange partnere, men er én virksomhed og arbejder i samme retning for at sikre størst mulig tilfredshed hos vores klienter og medarbejdere.

Hortens partnere har et væsentligt ledelsesansvar på både operationelt og strategisk niveau, og vi har fokus på at udvikle den enkelte partners lederpotentiale inden for forretnings-, sags-, personale- og strategisk ledelse. Inden for hvilke områder, du særligt fokuserer din ledelsestid, afhænger meget af din interesse og dine kompetencer. Vores syv ledelsesprincipper er rettesnor for den daglige ledelsesadfærd, som partnerne i Horten tilstræber:

  • Vi tænker "one-firm firm"
  • Vi kommunikerer klart
  • Vi agerer forretningsmæssigt
  • Vi udviser overskud
  • Vi er visionære
  • Vi skaber udfordringer
  • Vi skaber begejstring.

Vil du vide mere?

Kontakt

Lenette Werner

Business Partner People & Culture