Hos Horten er der flere veje til fuldmægtigrollen. Vi ansætter både advokatfuldmægtige med cand.jur.-baggrund og erhvervsjuridiske fuldmægtige med cand.merc.(jur.)-baggrund, og vi rekrutterer både internt og eksternt. Vi tilbyder de samme udviklingsmuligheder, uanset hvad dit udgangspunkt er.

Advokatfuldmægtig

På din vej fra advokatfuldmægtig til advokat lærer du den praktiske del af advokathåndværket. Du lærer med andre ord at blive en fagligt velfunderet og forretningsorienteret advokat.

Udover et konstant fokus på udviklingen af dine faglige kompetencer er vi opmærksomme på at udvikle dine personlige kompetencer, så de understøtter dit daglige arbejde og gør dig fortrolig med den forretningsmæssige side af rådgiverrollen.

Din uddannelse og udvikling bliver løbende tilpasset netop dine kompetencer, behov og ambitioner. Det mener vi giver den bedste form for kompetenceudvikling og trivsel. Læs mere om vores talentudviklingsprogram GOambition.

Udfordrende opgaver og spændende sager

En stor del af din læring er integreret i dit daglige arbejde, hvor sværhedsgraden af dine opgaver stiger proportionelt med din udvikling, og du får løbende mere og mere selvstændigt ansvar. Klientkontakt og klientmøder er en del af din hverdag, og du får mulighed for at træne og udvikle klientrelationer allerede som advokatfuldmægtig.

Vi har mange spændende sager. Derfor vil du ofte indgå i tværfaglige teams og have stor variation i dine opgaver. Sammenholdt med vores rokeringsordning, hvor du kan skifte afdeling en gang i løbet af din fuldmægtigtid, betyder det, at du får et solidt og bredt fundament for din videre karriere.

Faglig og personlig sparring

Som advokatfuldmægtig bliver du tilknyttet en partner, der vil være din nærmeste leder, og som tager ansvar for din udvikling. I dit daglige arbejde kan du forvente fuld opmærksomhed fra erfarne advokater og partnere, der prioriterer din fuldmægtiguddannelse meget højt og giver sig tid til løbende at give dig konstruktiv feedback på de opgaver, du løser. Som nyansat får du i opstartsfasen også en buddy, der hjælper dig med at komme godt i gang, og efter ca. tre til seks måneders ansættelse vælger du en mentor, som du kan sparre med om trivsel, karrieretanker og mange andre ting.

Din uddannelse

Horten Academy supplerer og understøtter den formelle fuldmægtiguddannelse, og der er en plan for, hvilke kompetencegivende kurser, du skal igennem i din fuldmægtigtid. Supplerende uddannelse i udlandet eller udstationeringer i ind- og udland er også en mulighed. Horten betaler naturligvis for din deltagelse på advokatuddannelsen.

Retssagsprøven

Horten fører mange retssager, og vi har fokus på, at vores advokatfuldmægtige får en retssagsprøve i en aktuel spændende sag, ligesom vi gennem Horten Academy har en kursusrække, der går tæt på netop retssagsførelse.

Erhvervsjuridisk fuldmægtig

Som cand.merc.(jur.) kan du blive ansat som erhvervsjuridisk fuldmægtig og efter tre år blive erhvervsjuridisk rådgiver. Udover din juridiske viden, får du mulighed for at bidrage med den kommercielle vinkel, forretningsforståelse og økonomiske indsigt, som du har tilegnet dig via din uddannelse.

Ansættelsesvilkårene, opgaverne og karrieremulighederne er på alle områder ligestillet med dem, der gælder for vores advokatfuldmægtige. I henhold til gældende regler fra advokatsamfundet kan du som erhvervsjuridisk fuldmægtig dog ikke føre retssager eller deltage i advokatsamfundets advokatuddannelse. Vi tilbyder vores erhvervsjuridiske fuldmægtige at deltage på uddannelsen for erhvervsjurister i advokatbranchen.

Vi søger løbende fuldmægtige, så hold øje med vores åbne stillinger her. Vi ansætter primært fuldmægtige til opstart i september og februar.

Vil du vide mere?

Kontakt

Cat Hindberg

Head of People & Culture

Lenette Werner

Business Partner People & Culture