Din juridiske karriere hos Horten byder på faglige udfordringer, kompetenceudvikling og en nuanceret hverdag i samarbejde med dygtige, ambitiøse og engagerede kolleger, som du kan sparre med.

Advokat

Uanset om du ønsker at forfølge en karriere som senioradvokat, specialistadvokat, director, eller om du går målrettet efter partneroptagelse, kan vi tilbyde dig gode udviklingsmuligheder og den rette støtte og sparring – både fra erfarne partnere og fra en professionel HR-afdeling.

Selvstændigt ansvar for sager og ledelse

Hverdagen som advokat er varieret med både sagsbehandling og rådgivning, eksterne aktiviteter som klientmøder og undervisning, samt involvering i Hortens strategiske projekter. Du har et stort selvstændigt ansvar, og vi har tillid til, at du som advokat formår at drive sager frem og udvikle gode klientrelationer nationalt såvel som internationalt.

Dit ansvar stiger i takt med din anciennitet og dine resultater, og du oplever hurtigt, at du får en væsentlig ledelsesopgave i dit daglige arbejde, hvor du aktivt tager ansvar for at udvikle andre og bidrage til udviklingen af Hortens forretning. Læs mere om vores talentudviklingsprogram GOambition.

Faglig og personlig udvikling

Din personlige og faglige udvikling er vigtig. Vi fremmer den med den daglige sparring i advokatgruppen og med partnerne, en aktiv feedback-kultur og gennem vores interne kursusprogram Horten Academy, hvor kompetencer inden for fx ledelse, forretningsforståelse, netværk og akkvisition udfordres og udvikles. Vi støtter op om dine ønsker til faglig specialisering og er opmærksomme på, at du får de rette prøvesager, når det er relevant i forhold til din karriere og ambitioner.

Som et led i din kompetenceudvikling, og fordi Horten er en international virksomhed, er vi også åbne for muligheden for relevante længerevarende uddannelsesophold eller udstationeringer og tilbyder dig gode forhold i den forbindelse.

Erhvervsjuridisk rådgiver

Efter tre år som erhvervsjuridisk fuldmægtig bliver du som cand.merc.(jur) erhvervsjuridisk rådgiver. Dine opgaver svarer til dem, som advokaterne løser, og dine vilkår, herunder uddannelses- og udviklingsmuligheder, er naturligvis de samme som advokaternes. Eneste undtagelse er, at du ikke kan føre retssager.

Senioradvokat/erhvervsjuridisk seniorrådgiver

Du får automatisk tildelt titlen som senioradvokat eller erhvervsjuridisk seniorrådgiver efter fem års anciennitet som enten advokat eller erhvervsjuridisk rådgiver. Titlen dækker dermed over en stor erfaring som betroet rådgiver.

Specialistadvokat/erhvervsjuridisk specialistrådgiver

Stillingen er for den erfarne advokat/erhvervsjuridiske rådgiver med en særlig stærk faglighed og væsentlig erfaring på sit felt, brancheindsigt og advokatoriske evner inden for sit specialområde.

Udover de opgaver og det ansvar, der ligger i den almindelige advokat- eller rådgiverrolle, er dit arbejde kendetegnet ved en meget selvstændig kunde- og sagshåndtering, hvor du proaktivt igangsætter projekter og leder komplekse sager til dørs med en målrettet tilgang. Samtidig har du forståelse for kundens forretning og de nødvendige tiltag i håndteringen af den enkelte sag og klient. Du udviser sans og interesse for ledelse, som viser sig i de daglige ledelsesopgaver ved, at du er en rollemodel og værdsat sparringspartner for yngre jurister og en kulturbærer i Horten, der forstår at inkludere forskellige bidrag og tænke på tværs.

Der er tale om en attraktiv stilling, som udtrykker Hortens ønske om at fastholde og videreudvikle dine kompetencer og egenskaber, og samtidig er det en anerkendelse af, at du som advokat er højt respekteret af klienter og kolleger for din specialviden. Stillingen kan være en slutstilling, men det er også muligt at videreudvikle sig til partner, hvis dine resultater og øvrige kompetencer lever op til Hortens krav til partnerudnævnelse.

Director

Stillingen som director er på niveau med specialistadvokatrollen, idet stillingen er for den erfarne advokat eller erhvervsjuridiske rådgiver, som kan og vil tage et ekstra ansvar. Det kendetegner alle vores directors, at de har en stærk faglighed med kontinuerligt fokus på at yde gennemarbejdet rådgivning af meget høj kvalitet, men de udmærker sig også ved særligt at fokusere på forretningsudvikling og akkvisition.

Som director har du en meget selvstændig kunde og sagshåndtering, hvor du proaktivt igangsætter projekter og leder komplekse sager til dørs med en målrettet tilgang og samtidig forståelse for kundens forretning og de nødvendige tiltag i håndteringen af den enkelte sag og klient. Mere specifikt sætter du egne initiativer i gang inden for forretningsudvikling og akkvisition som følge af en solid og kommerciel brancheindsigt, evne til at tænke i nye baner og interesse for at styrke et allerede igangsat netværk (og derigennem skabe ny forretning til Horten). Derudover har du sans og interesse for ledelse, som viser sig i de daglige ledelsesopgaver ved, at du er en rollemodel og værdsat sparringspartner for yngre jurister og en kulturbærer i Horten, der forstår at inkludere forskellige bidrag og tænke på tværs.

Der er tale om en attraktiv stilling, som udtrykker Hortens ønske om fastholdelse og videreudvikling af dine kompetencer og egenskaber, og samtidig er det en anerkendelse af, at du som advokat er højt respekteret af klienter og kolleger for din specialviden. Stillingen kan være en slutstilling, men det er også muligt at videreudvikle sig til partner, hvis dine resultater og øvrige kompetencer lever op til Hortens krav til partnerudnævnelse.

Vil du vide mere?