Uanset om du læser jura eller erhvervsjura tilbyder vi dig et spændende job med udfordrende og alsidige arbejdsopgaver. Vi ved, at du som jurastuderende brænder for at få afprøvet dine teoretiske færdigheder i praksis. Du får mulighed for at følge sagerne fra A til Z og bidrage aktivt til de løsninger, vi skaber for kunderne.

Vi sørger for, at dit arbejde hos os er et vigtigt supplement til din teoretiske uddannelse. Du får udviklet din forretningsforståelse og mulighed for at styrke dine faglige og personlige kompetencer, så du bliver godt rustet til en fremtidig karriere i advokatbranchen.

Vores studerende er dygtige, og du vil opleve, at vi har stor tillid til dine færdigheder. Faktisk minder et job som jurastuderende hos Horten opgavemæssigt på mange måder om et job som advokatfuldmægtig eller erhvervsjuridisk fuldmægtig. Du får stort selvstændigt ansvar, vi lytter til dig, og vi giver dig spændende udfordringer i hverdagen, hvor du kommer til at samarbejde med mange kompetente fuldmægtige, advokater og partnere.

Du har også mulighed for at deltage i Horten Academy, være ambassadør for Horten ved karrieremesser og diverse arrangementer, og herigennem tilegne dig ny viden og nye kompetencer.

Derudover bliver du en del af Hortens studentergruppe, som spiser frokost sammen på tværs af afdelinger og mødes til sociale arrangementer. Derudover mødes studentergruppen også flere gange om året med HR og Hortens studenteransvarlige partner og drøfter aktuelle emner.

Vi bakker op om dit studie

Som jurastuderende arbejder du som udgangspunkt 15 timer ugentligt, men mange vælger ofte at arbejde mere. Vi har dog stor respekt for, at dit studie kommer i første række og støtter dig i prioriteringen af dit jurastudie. Vi tilbyder dig:

  • Betaling af alle obligatoriske bøger i forbindelse med dit studie.
  • Relevante fagbøger for op til kr. 1.500 til specialeskrivning.
  • Fri til eksamenslæsning og specialeskrivning.
  • En måneds specialefri (svarende til fire uger) med løn, hvis du som student bliver ansat som fuldmægtig i Horten.
  • Fri adgang til Hortens bibliotek og en lang række danske og internationale onlinedatabaser, juridiske tidsskrifter mv.
  • Fri adgang til kopiering og print.
  • Tryk og indbinding af dit speciale.

Vores jurastuderende har også mulighed for at søge et karrierestipendium, hvilket bl.a. omfatter et betalt summer school ophold på London School of Economics (herunder rejse og accomodation), et individuelt coachingforløb med henblik på at udvikle dine kompetencer samt ansættelse som fuldmægtig efter endt studietid.

Co-study - Hortens univers for jurastuderende

Vi giver viden videre til jurastuderende på landets universiteter. Horten Co-study er vores univers af eksamensforberedende videoer og hæfter, hvor vores studerende gennemgår besvarelser og forbereder dig bedst muligt til eksamen.

Costudy banner 2023


Vil du vide mere?

Kontakt

Cat Hindberg

Head of People & Culture

Lenette Werner

Business Partner People & Culture