Horten er et dansk advokatpartnerselskab. Selskabet er opbygget med en partnerkreds, en managing partner og en bestyrelse.

Hortens organisation

Fagligt er Horten organiseret dels i juridiske specialafdelinger fokuseret på centrale retlige områder, dels med en række tværgående sektorteams fokuseret på brancher.

Ledelsen, de juridiske afdelinger og sektorteams understøttes af en stabsfunktion, der sørger for udvikling og support inden for strategi og forretningsudvikling, viden, it, service, marketing og kommunikation samt rekruttering, ledelses- og medarbejderudvikling, sagsadministration og økonomistyring.

Vi er 349 medarbejdere.

Bestyrelse

Mikkel Primdal Kæregaard (bestyrelsesformand)
Asger Heine Jensen
Christian Gregersen
Hans Christian Pape
Henrik Stig Lauritsen
Jan Bech
Rikke Søgaard Berth

Managing Partner

Finn Schwarz

Stab

Direktør: Tine Kaspersen
Forretningsudviklingschef:
Mads Rau-Kaufmann
HR-chef:
Mette Meirup Gregersen
It-chef:
Morten Kamper Mathiasen
Regnskabschef:
Tine Nevers
Sagsadministrationschef:
Jannie Arnth
Servicechef:
Anette Therkildsen

Vil du vide mere?

Finn Schwarz

Managing Partner

Mikkel Primdal Kæregaard

Partner, Bestyrelsesformand

Tine Kaspersen

Direktør