Horten er et dansk advokatpartnerselskab. Selskabet er opbygget med en partnerkreds, en managing partner og en bestyrelse.

Hortens organisation

Fagligt er Horten organiseret dels i juridiske specialafdelinger fokuseret på centrale retlige områder, dels med en række tværgående sektorteams fokuseret på brancher.

Ledelsen, de juridiske afdelinger og sektorteams understøttes af en stabsfunktion, der sørger for udvikling og support inden for strategi og forretningsudvikling, viden, it, service, marketing og kommunikation samt rekruttering, ledelses- og medarbejderudvikling, sagsadministration og økonomistyring.

Vi er 325 medarbejdere.

Bestyrelse

Mikkel Primdal Kæregaard (bestyrelsesformand)
Asger Heine Jensen
Christian Gregersen
Jan Bech
Søren Hornbæk Svendsen
Andreas Christensen
Lars Lüneborg

Managing Partner

Finn Schwarz

Stab

Direktør: Tine Kaspersen
HR-chef: Mette Meirup Gregersen
IT-chef:
Lars Tølle
Økonomichef: Tine Nevers
Servicechef: Anette Therkildsen

Vil du vide mere?

Finn Schwarz

Managing Partner

Mikkel Primdal Kæregaard

Partner, Bestyrelsesformand

Tine Kaspersen

Direktør