Hos Horten møder du mere end et jakkesæt. Vi tør have kant og gøre brug af vores forskelligheder. Opskriften er mod, åbenhed og fremsynethed funderet i et stærkt og ambitiøst miljø med respekt for mennesker, og hvor den gode stemning råder. Vi gemmer os ikke bag paragraffer og komplicerede begreber. Vi formidler enkelt og klart og til sagens kerne, så alle forstår, hvad vi siger.

Fleksibilitet

Vi har ofte travlt og forventer i perioder, at vores jurister arbejder meget og er tilgængelige, når vores klienter har brug for rådgivning. Samtidig tilstræber vi, at fleksibiliteten går begge veje, og vi ved, at mennesker, der trives, leverer bedst. Man kan som udgangspunkt arbejde hjemme én dag om ugen, hvis det passer med afdelingens planlægning.

Det er vigtigt, at du kobler af og holder ferie i løbet af året. Udover at være omfattet af ferieloven får du derfor også tildelt fem årlige feriefridage, der optjenes forholdsmæssigt allerede fra tiltrædelsestidspunktet.

Vi mener, at det er vigtigt at tilbyde vores medarbejdere fleksible rammer, så der er plads til et velfungerende fritids- og familieliv ved siden af arbejdet. Derfor gør vi, hvad vi kan for at skabe de bedste rammer for at kombinere privatliv og en spændende karriere. Blandt andet har du på baggrund af en konkret vurdering mulighed for at arbejde på nedsat tid i en periode og holde forældreorlov, uden at det forringer dine karrieremuligheder.

Barsel

Vi tilbyder en god barselsordning, som giver kommende mødre, fædre og medforældre med over et års anciennitet i Horten mulighed for at holde op til 24 ugers orlov med fuld løn. Det giver dig som medarbejder mulighed for at tilrettelægge barselsperioden, som det passer dig bedst.

Til at støtte op om perioden før og efter orloven har vi en ekstern coach tilknyttet, der tilbyder rådgivning undervejs i graviditeten og efter barnets fødsel med fokus på at sikre, at både mødre, fædre og medforældre kan få vendt individuelle overvejelser om den nye rolle som forælder.

Derudover har Horten et samarbejde med Inspired Beyond Babies, der et er professionelt barselsnetværk, som giver dig som medarbejder mulighed for at opsøge et netværk, få ny viden og inspiration under din barsel.

Fællesskab

Vores uformelle kultur med plads til forskellighed, vores ligefremme og respektfulde omgangstone, og vores prioritering af, at det skal være sjovt at gå på arbejde, er unik i branchen og understøtter arbejdsglæden og den faglige og personlige udvikling.

At Horten er en dynamisk og innovativ virksomhed, skyldes i høj grad vores medarbejdere. Hos os bliver gode idéer værdsat, lige meget hvem i organisationen, der fremsætter dem, og vi eksekverer hurtigt, hvis vi ser behov for forandringer. Du får således god mulighed for at præge vores forretning og din arbejdsplads.

Omgangstonen i Horten er enestående og noget, vi værner om. Vores hverdag er kendetegnet ved samarbejde og sparring på tværs af alle medarbejdergrupper, og på alle niveauer er vores relation med hinanden respektfuld og uformel. Horten byder på mange sociale arrangementer, og vi vægter højt, at vi har det godt og sjovt med hinanden – både i arbejdssammenhænge og privat.

Arrangementerne foregår både i afdelingerne, hvor der fx årligt arrangeres afdelingsture, i medarbejdergrupperne, hvor der i løbet af året afholdes forskellige sociale arrangementer, og på tværs af huset, hvor vi udover den ugentlige fredagsbar, sommerfest og julefrokost også har månedlige arrangementer og aktiviteter fra sjov-og-ballade-udvalget. Vores jurister afholder en årlig konference, hvor forskellige faglige, forretningsorienterede og/eller strategiske temaer tages op, og vores sekretærer og sagsbehandlere har ligeledes en årlig konference, hvor personlig og faglig udvikling er i fokus.

Medarbejdergoder

I forlængelse af en række gode ansættelsesvilkår tilbyder vi attraktive medarbejdergoder, du kan gøre brug af i hverdagen. Vi tilbyder fx:

Kantine

Vi har fokus på sundhed og tilbyder sund og varieret kost på baggrund af sæsonens råvarer tilberedt af husets egne kokke, der serverer både morgenmad, frokost og aftensmad.

Massage og osteopati

Horten har en populær massage- og osteopatiordning, som kan benyttes af alle husets medarbejdere i arbejdstiden. Det er også muligt at booke zoneterapi hos massøren.

Frisør

Vi har en frisør tilknyttet, som kan benyttes af alle medarbejdere i arbejdstiden.

Renseriordning

Vi har en samarbejdsaftale med et renseri, hvor det er muligt at aflevere sit tøj til rens.

Firmaaftaler

Vi har en række firmaaftaler, hvor det er muligt at få fordelagtige rabatter på fx restauranter, fitness, butikker og lignende.

Sundhed

Vi har et sundhedsudvalg, der blandt andet har fokus på sund forplejning og sundhedsfremmende tiltag som fx sundhedstjek, motionsordninger mv.

Helbredssikring

Alle medarbejdere indgår automatisk eller tilbydes at indgå i PFA Helbredssikring ved tiltrædelse.

Firmagaver

Vi giver gaver til medarbejdere ved særlige lejligheder som fx fødselsdage, jubilæer og advokatbeskikkelser.

Diversitet og køn

Kønsfordelingen blandt alle beskæftigede hos Horten var med udgangen af 2021 på 64 % kvinder og 36 % mænd, mens fordelingen blandt vores jurister (ekskl. partnere) var på 61 % kvinder og 39 % mænd.

I 2021 satte vi et mål om at have mindst to kvinder i bestyrelsen i 2023. Ved årets udgang bestod bestyrelsen af syv mænd, men ambitionen er at komme nærmere vores mål ved valget til bestyrelsen i foråret 2022. Da valget til bestyrelsen er en demokratisk proces, der foregår via afstemning i ejerkredsen, er udfaldet ikke et, der kan styres fra topledelsens side.

I partnerkredsen var kønsfordelingen ved udgangen af 2021 på 24 % kvinder og 76 % mænd. Blandt ejerpartnerne er fordelingen 26 % kvinder og 74% mænd. Dette er den højeste andel af kvindelige ejerpartnere i den danske advokatbranche, og selvom der stadig er lang vej at gå, er vi utroligt stolte af det. Blandt chefer og teamledere med personaleansvar i Hortens stabsfunktioner var fordelingen på 73 % kvinder og 27 % mænd. Det er vores ambition at fokusere særligt på kønsfordelingen blandt nyudnævnte partnere og directors de kommende år, da det især er her, at en diversitetsindsats vil kunne måles.

Initiativerne til at understøtte kønsfordelingen i Hortens ledelseslag er bl.a. at indarbejde viden om diversitet og inklusion gennem ledertræning i unconsious bias og at indføre særlige karrieresamtaler for at udbrede mulighederne for en lederrolle i Horten. Ledelsesindsatsen understøttes af en ny spørgeramme til medarbejderundersøgelser, hvor engagement og inklusion indgår som vigtige emner.

Vi opfordrer alle uanset køn, alder, handicap og etnisk baggrund til at søge ledige stillinger hos Horten.

Vil du vide mere?

Kontakt

Cat Hindberg

Head of People & Culture

Lenette Werner

Business Partner People & Culture